Analýza odběratelských vztahů ve firmě KARIM, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza odběratelských vztahů ve firmě KARIM, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Zuzana
dc.contributor.author Kopeček, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:54:58Z
dc.date.available 2010-07-14T15:54:58Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2760
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu odběratelských vztahů, která je důležitá pro zjiš-tění tržní pozice firmy. Analýza je rovněž důležitá pro porovnání s konkurencí a dalším setrváním firmy na trhu. Teoretická část této práce je rozdělena do více kapitol, ve kterých jsou zpracovány literární prameny týkající se podstaty odběratelských vztahů, segmentace, strategie a systému výběru odběratelů. Dále je práce zaměřena na SWOT analýzu a normy a certifikace. Praktická část začíná charakteristikou firmy KARIM, spol. s r.o. a dále se zabývá analýzou odběratelských činností, které firma využívá, a SWOT analýzou. Analýza je zakončena celkovým hodnocením a doporučením pro firmu. cs
dc.format 62 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 702811 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject odběratelé cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject tržby cs
dc.subject zakázka cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject cena cs
dc.subject podnik cs
dc.subject customer en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject incomes en
dc.subject order en
dc.subject concurrence en
dc.subject price en
dc.subject company en
dc.title Analýza odběratelských vztahů ve firmě KARIM, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative The analysis of customer relations in company KARIM, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dobeš, Kamil
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on customer relationship analysis, which important for de-termining company market position. The analysis is important for comparing with concur-rence and next company continuity on the market too. The theoretical part of this thesis is divided into several chapters, in which I am working up the literary roots about principles of customer relationship, segmentation, strategy and customer selection system. Next the theoretical part is focused on SWOT analysis, norms and certifications. The practical part starts with company KARIM, Ltd., characterization; next it is focused on the customers' activities analysis, used by the company, and SWOT analysis. The analysis is finished by whole summary and by recommendations for company. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6238
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kopeček_2007_bp.pdfBlocked 686.3Kb PDF View/Open
kopeček_2007_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
kopeček_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account