[NEOBHÁJENO] Nabokovův Humbert Humbert v Lolitě versus vypravěč v Čarodějovi: Prozkoumání jejich postojů k hlavním postavám, čtenářům a k sobě samým

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Nabokovův Humbert Humbert v Lolitě versus vypravěč v Čarodějovi: Prozkoumání jejich postojů k hlavním postavám, čtenářům a k sobě samým

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fonfárová, Vladimíra
dc.contributor.author Zelená, Aneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:27:10Z
dc.date.available 2015-03-08T20:27:10Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27684
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o dvou dílech Vladimira Nabokova, přesněji řečeno o přístupu jejich vypravěčů k dalším postavám knih a srovnává je. Práce začíná souhrnem Nabokových děl, základními informacemi o Čaroději a Lolitě a kritickým pohledem na ni. V další části jsou rozebrány postavy děl a jejich vztahy k vypravěčům a také mezi sebou. Poslední kapitola se věnuje podobnostem a rozdílům ve vztazích mezi postavami.
dc.format 38 s. (65 250)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nabokov cs
dc.subject Lolita cs
dc.subject Čaroděj cs
dc.subject Hubert Hubert cs
dc.subject pedofílie cs
dc.subject postmodernismus cs
dc.subject Nabokov en
dc.subject Lolita en
dc.subject The Enchanter en
dc.subject Hubert Hubert en
dc.subject paedophilia en
dc.subject postmodernism en
dc.title [NEOBHÁJENO] Nabokovův Humbert Humbert v Lolitě versus vypravěč v Čarodějovi: Prozkoumání jejich postojů k hlavním postavám, čtenářům a k sobě samým
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Nabokov's Humbert Humbert in <em>Lolita</em>Versus the Narrator in <em>The Enchanter:</em>An Exploration of Their Approaches to the Main Characters, Readers and Themselves
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trušník, Roman
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis discusses two works by Vladimir Nabokov, more exactly the approach of their narrators to other characters in the books and it compares them. The thesis begins with the summary of Nabokov's works, basic information about The Enchanter and Lolita and its critical view. In the next chapter, the characters and their relationships towards the narrators and between them are analysed. The last chapter deals with similarities and differences in the relationships among the characters.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34371
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject Nabokov, Vladimir Vladimirovič, 1899-1977 cs
local.subject anglicky psaný román cs
local.subject Nabokov, Vladimír, 1899-1977 en
local.subject fiction in English en


Files in this item

Files Size Format View
zelená_2013_dp.pdf 513.2Kb PDF View/Open
zelená_2013_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
zelená_2013_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account