Návrh vybraných vnitropodnikových směrnic pro společnost JOSPO a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh vybraných vnitropodnikových směrnic pro společnost JOSPO a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šťastná, Jana
dc.contributor.author Zacharová, Alexandra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:27:14Z
dc.date.available 2015-03-08T20:27:14Z
dc.date.issued 2013-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27688
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu vnitropodnikových směrnic pro společnost Jospo a.s. Teoretická část charakterizuje vnitropodnikové směrnice všeobecně. Popisuje význam, tvorbu, rozdělení, náležitosti směrnic a legislativu. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti, úpravu a aktualizaci stávajících směrnic a návrh nových vnitropodnikových účetních směrnic, které jsou v souladu s platnou legislativou a vyhovují potřebám firmy.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vnitropodnikové směrnice cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject oběh účetních dokladů cs
dc.subject inventarizace cs
dc.subject majetek cs
dc.subject Internal guidelines en
dc.subject legislation en
dc.subject circulation of accounting documents en
dc.subject inventory en
dc.subject property en
dc.title Návrh vybraných vnitropodnikových směrnic pro společnost JOSPO a.s.
dc.title.alternative Proposal of Selected Internal Guidelines for Company JOSPO a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the creation of internal guidelines for the company Jospo a.s. The theoretical part describes the internal guidelines in general. It describes the importance of the creation, distribution, requirements directives and legislation. The practical part contains the characteristics of the company, modification and updating of existing guidelines and proposal of new internal accounting guidelines, which are in accordance with current legislation and the needs of the company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 32923
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-08-23


Files in this item

Files Size Format View
zacharová_2013_dp.pdf 1.228Mb PDF View/Open
zacharová_2013_vp.pdf 590.0Kb PDF View/Open
zacharová_2013_op.pdf 750.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account