Digitální publikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Digitální publikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dosoudilová, Jana
dc.contributor.author Bindíková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:27:19Z
dc.date.available 2015-03-08T20:27:19Z
dc.date.issued 2013-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27691
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvoření digitální aplikace pro čtení dětských pohádek. Cílovou platformou je Apple iPad. Pohádka je rozdělena do scén doplněných o ilustraci, díky tomu je zajímavé její čtení i pouhé pozorování. Každá z pohádek je založena na souhře ilustrací a textu je zamýšlena tak, aby jí mohl číst dospělý i malý čtenář. Teoretická část se zabývá vývojem digitálních médií, člení je do kategorií, řeší kde je lze získat a jak je číst. Rozebírá jejich klady, zápory a budoucnost. Zabývá se rozdíly tištěného a digitálního média. Končí kapitolou o navrhování digitálních publikací a zkoumá stávající digitální publikace. Praktická část zaznamenává celkový proces výroby digitální publikace. Od jejího návrhu, přes tvorbu ilustrací až k designu uživatelského rozhraní.
dc.format 64 s. (72 606 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject digitální publikace cs
dc.subject e-publikace cs
dc.subject elektronická kniha cs
dc.subject interaktivní kniha cs
dc.subject grafický design cs
dc.subject ilustrace cs
dc.subject pohádky cs
dc.subject děti cs
dc.subject digital publications en
dc.subject e-publications en
dc.subject electronic book en
dc.subject interactive book en
dc.subject graphic design en
dc.subject illustration en
dc.subject fairy tales en
dc.subject children en
dc.title Digitální publikace
dc.title.alternative Digital Publication
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stránský, Bohuslav
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated Goal of this bachelor thesis is creation of digital application for reading children's fairytales. The target platform is Apple iPad. Each fairytale is split into scenes supplemented by illustration. Because of that the application is both fun to read and fun to look at. Each of the tales is based on interplay of illustration and text and it´s ment for reading by both adult or youthful reader. Theoretical part of thesis deals with evolution of digital media, sorts them into categories and analyzes how to read them. It analyzes their pros, negatives and their future. It also deals with differences of printed and digital matter. It ends with chapter about designing of digital publications and examines existing digital publications. Practical part of thesis records whole process of digital publication creation. From drafts and creation of illustration to design of the user interface.
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 32944
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
bindíková_2013_dp.pdf 3.112Mb PDF View/Open
bindíková_2013_vp.doc 144.5Kb Microsoft Word View/Open
bindíková_2013_op.doc 106Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account