Aviéra - Domov pro papouška - design interiérového obydlí pro chov papouška

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aviéra - Domov pro papouška - design interiérového obydlí pro chov papouška

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Marek, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:52:30Z
dc.date.available 2015-03-08T20:52:30Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27696
dc.description.abstract Zamýšleným cílem této diplomové práce je vytvoření designu interiérového obydlí pro papouška, jež bude skýtat jak kvalitní životní podmínky pro živého tvora, tak i komfort nezbytný pro chovatele, vše za současné snahy o maximalizaci estetických kvalit v rámci vymezené funkčnosti produktu. Problematika je pojata komplexně, s orientací nejen na samotný design, ale především na celou filozofii chovu a života papoušků v zajetí. Přínosem práce mají být také zdokumentovaná vlastní pozorování a zkušenosti. Záměrem práce je vytvořit nejen obydlí samotné, ale zároveň jej vhodně doplnit o další ne zcela tradiční součásti a doplňky, což by v konečném důsledku mělo vést i k žádoucímu názorovému posunu od dogmat a nevyhovujících zvyklostí v oblasti chovu směrem k více empatickému přístupu. Základní myšlenkou je snaha přispět nejen pomocí designu, ale za pomoci celé myšlenkové koncepce produktu (například formou změny užívaného názvosloví) ke zlepšení podmínek chovu papoušků v zajetí a tím také k rozvoji potenciálu, který soužití člověka a papouška má.
dc.format 135 s. (271 943 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Aviéra cs
dc.subject papoušek cs
dc.subject chov cs
dc.subject obydlí cs
dc.subject design cs
dc.subject produktový design cs
dc.subject klec cs
dc.subject voliéra cs
dc.subject Aviéra en
dc.subject parrot en
dc.subject breeding en
dc.subject residence en
dc.subject design en
dc.subject product design en
dc.subject cage en
dc.subject aviary en
dc.title Aviéra - Domov pro papouška - design interiérového obydlí pro chov papouška
dc.title.alternative Aviéra - The Home for a Parrot - design of an interior residence for a parrot
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podzimek, Ondřej
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The intended aim of this diploma thesis is to create a design of an interior residence for a parrot. The product should provide high-quality living conditions for a living creature as well as convenience needed for the parrot keeper, simultaneously it should also endeavor to maximize the aesthetic value within the bounds of defined product functionality. The issue deals comprehensively, not only at design aspect, but especially at the philosophy of breeding and of housing parrots in captivity. A contribution will also include the documentation of the author's own observations and experiences. The intent is not only to create the dwelling itself but also to append unconventional components and accessories. It could result in a shift in opinions from dogmas and inappropriate habits in breeding to more a empathetic attitude. The basic idea is to contribute to the improvement of parrot breeding conditions in captivity and as a result to develop the potential of the relationship between human and parrot.
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 32949
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
marek_2013_dp.pdf 12.20Mb PDF View/Open
marek_2013_vp.pdf 757.4Kb PDF View/Open
marek_2013_op.pdf 1.000Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account