Vliv interních PR na postoje zaměstnanců vůči firmě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv interních PR na postoje zaměstnanců vůči firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Vičanová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:57:34Z
dc.date.available 2010-07-14T15:57:34Z
dc.date.issued 2007-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2771
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Vliv interních PR na postoje zaměstnanců vůči firmě se v první části zaobírá definicí Public Relations, tzv. internals a metodikou výzkumu. Druhá část je pak věnována samotnému výzkumu ve třech různých městech a závěrům, které z výzkumu vyplynuly. Poslední část práce předkládá návrhy řešení problému s interní komunikací městskému úřadu, v kterém výzkum dopadl nejhůře. Cílem mé práce bylo prozkoumat a analyzovat interní Public Relations a jejich vliv na mo-tivaci, loajalitu a produktivitu práce zaměstnanců ve státním sektoru, který má řadu speci-fik. cs
dc.format 62 str cs
dc.format.extent 1897233 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Public Relations cs
dc.subject Internals cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject postoje zaměstnanců cs
dc.subject motivace cs
dc.subject metodika výzkumu cs
dc.subject média cs
dc.subject sdělení cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject PR en
dc.subject Internals en
dc.subject State sector en
dc.subject opinions/behaviour en
dc.subject interpersonal behaviour en
dc.subject employers en
dc.subject motivation en
dc.subject the methodology research en
dc.subject media en
dc.subject message en
dc.subject effectivity en
dc.title Vliv interních PR na postoje zaměstnanců vůči firmě cs
dc.title.alternative The effect of Internal Public Relations on the employees within an organization en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Daňová, Dana
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The subject of my Bachelor work is The effect of Internal Public Relations on the em-ployees within an organization. Part one describes the definition of PR, methodical theories of research. Part two looks into findings uncovered by my research in 3 different towns/cities. I conclude with the results of these findings. The latter puts forward concepts, which could resolve the problems within internal communications of the stated city/town councils. The aim of my work is to analyse internal PR and it's impact on motivation, loyality and work productivity, effecting the employeers in civil service, which has many branches and diversities. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4842
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vičanová_2007_bp.pdfBlocked 1.809Mb PDF View/Open
vičanová_2007_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
vičanová_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account