1. Teoretická část: Záznam a živé vysílání publicistických a hudebně zábavných programů 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., zvuková skladba

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Záznam a živé vysílání publicistických a hudebně zábavných programů 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., zvuková skladba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grečnár, Ján
dc.contributor.author Jašková, Klára
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:12Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:12Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27733
dc.description.abstract Cílem této práce je přiblížit postupy příprav a průběhu televizního vysílání v současné době. Teoretická část se zabývá nastíněním stručné historie počátků televizního vysílání ve světě i v Československu. Dále rozvádí harmonogram příprav pro přímé přenosy galavečerů, benefičních akcí, hudebně - zábavných pořadů i studiových přenosů. Práce se věnuje také příkladům v podobě popisům příprav konkrétních přenosů a představuje nejpoužívanější postupy a technologie užívané při současném televizním živém vysílání, primárně, co se zvukové tvorby týče. Praktickou částí je přiložený celovečerní dokumentární snímek Erikit, cesta do jiného světa. Padesáti minutový snímek o cestě vodácké výpravy za nejhůře dostupnou řekou Sibiře. Režie a kamera filmu patří Františkovi Machovi, který byl zároveň členem výpravy.
dc.format 48 s. (61 008)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject televize cs
dc.subject vysílání cs
dc.subject zvuk cs
dc.subject historie cs
dc.subject hudebně cs
dc.subject zábavné cs
dc.subject pořady cs
dc.subject programy cs
dc.subject port cs
dc.subject mikrofon cs
dc.subject záznam cs
dc.subject Television en
dc.subject broadcasting en
dc.subject sound en
dc.subject history en
dc.subject music en
dc.subject entertainment en
dc.subject program en
dc.subject port en
dc.subject microphone en
dc.subject recording en
dc.title 1. Teoretická část: Záznam a živé vysílání publicistických a hudebně zábavných programů 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 20 min., zvuková skladba
dc.title.alternative 1. Teoretical part: Recording and Live Broadcasting of Journalistic and Music Entertainment Programmes 2. Practical part: Audiovisual work or a thematic set of audiovisual works, minimu footage 20 mins., sound design
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hruda, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this research paper is to describe procedures of preparation and process of television broadcasting in the present times. The theoretical part deals with outlining a brief history of the beginnings of television in the world and in Czechoslovakia. Further elaborates harmonogram of preparation for live broadcasts galas, charity events , music - entertainment programs and studio broadcasting. The work also focuses on example forms describing the preparation of specific transmissions and presents the most widely used techniques and technologies in the current television broadcast live , primarily , what sound art is concerned. In the practical part there is attached a documentary feature Erikit , a journey to another world. Fifty -minute film about a voyage of water sportsmen to the worst accessable river in Siberia. Director and camera of the film František Mach was also a member of the expedition.
dc.description.department Ústav animace a audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Sound Editing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 33015
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-14


Files in this item

Files Size Format View
jašková_2013_dp.pdf 3.096Mb PDF View/Open
jašková_2013_vp.doc 111Kb Microsoft Word View/Open
jašková_2013_op.doc 111.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account