1. Teoretická část: Případ Teeny Brandon ve filmu Kluci nepláčou 2. Praktická část: Hraný film Přistoupili?, délka min. 20 min., režie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Případ Teeny Brandon ve filmu Kluci nepláčou 2. Praktická část: Hraný film Přistoupili?, délka min. 20 min., režie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bébarová, Jana
dc.contributor.author Pospíšilová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:13Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:13Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27736
dc.description.abstract Tématem této magisterské diplomové práce je zobrazení skutečných událostí ve filmu Kluci nepláčou režisérky Kimberly Peirce. Mým cílem je popsat, jakým způsobem se podařilo ztvárnit skutečného transsexuála Teenu Brandon (Brandona) jako hlavní filmovou postavu a převést její příběh na plátno tak, aby byl zajímavý pro širokou veřejnost. Nejprve budu studovat Teenin životní příběh zachycený v knize All She Wanted od Ahprodite Jones, který porovnám se vzniklým filmem. Budu také zkoumat důvody zájmu médií o Teenin případ. Na závěr shrnu prostředky, které režisérka použila k vyprávění příběhu podle skutečné události.
dc.format 49
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Falls City cs
dc.subject film cs
dc.subject identita cs
dc.subject média Teena Brandon cs
dc.subject Kimberly Peirce cs
dc.subject Hilary Swank cs
dc.subject skutečné události cs
dc.subject transgender cs
dc.subject transsexuál cs
dc.subject queer komunita cs
dc.subject Falls City en
dc.subject film identity media en
dc.subject Teena Brandon en
dc.subject Kimberly Peirce en
dc.subject Hilary Swank en
dc.subject transgender en
dc.subject transsexual en
dc.subject true story en
dc.subject queer community en
dc.title 1. Teoretická část: Případ Teeny Brandon ve filmu Kluci nepláčou 2. Praktická část: Hraný film Přistoupili?, délka min. 20 min., režie
dc.title.alternative 1. Theoretical work: The Teena Brandon Cause in the Film Boys Don't Cry 2. Practical work: short film "All Aboard", minimum footage 20 mins
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hain, Milan
dc.date.accepted 2014-06-20
dc.description.abstract-translated The topic of this master's diploma thesis is the depiction of true events in the film Boys don't cry by Kimberly Peirce. My goal is to reveal how she managed to portray real transsexual Teena Brandon (Brandon) as the main character and transfer the story to the screen so that it is interesting for the general public. Firstly I'll study Teena's real life story from the book All She Wanted by Aphrodite Jones and compare it with the film. I'll also examine reasons of the interest of the media in this case. In closing, I'll summarize the means, that the director used to tell the story based on real events.
dc.description.department Ústav animace a audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Directing and Screenwriting en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 33026
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-14


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2013_dp.pdf 2.452Mb PDF View/Open
pospíšilová_2013_vp.doc 115.5Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2013_op.doc 115Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account