Variabilní interiérový prvek s důrazem na koncept alternativního použití

DSpace Repository

Language: English čeština 

Variabilní interiérový prvek s důrazem na koncept alternativního použití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan
dc.contributor.author Kováříček, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:29Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:29Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27761
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je tvorba "variabilního interiérového prvku s důrazem na koncept alternativního použití". Práce spočívá v řešení problematiky opensource 3D tiskárny a jejím designovém uplatnění v alternativním kancelářském a bytovém interiérovém prostředí. Důkladná rešerše dynamicky se rozvíjejícího odvětví 3D tisku a pochopení trendů vývoje této technologie je využita pro vlastní řešení s vizí možného směru designu osobních 3D tiskáren. Navržený koncept umožňuje designová ztvárnění zohledňující alternativní použití s ohledem na individualitu uživatele a interiérového prostředí.
dc.format 74 s. (71 695 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osobní 3D tiskárna cs
dc.subject trend forecasting cs
dc.subject opensource cs
dc.subject šasi průmyslového stroje cs
dc.subject CNC cs
dc.subject rapid prototyping cs
dc.subject personal 3D printer en
dc.subject trend forecasting en
dc.subject opensource en
dc.subject chassis for industrial machine en
dc.subject CNC en
dc.subject rapid prototyping en
dc.title Variabilní interiérový prvek s důrazem na koncept alternativního použití
dc.title.alternative Variable Interior Element with Emphasis on Concept of Alternative Usability
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cettl, Miloš
dc.date.accepted 2014-06-19
dc.description.abstract-translated Theme of this bachelor thesis is creation of "Variable Interior Element with Emphasis on Concept of Alternative Usability". This work is based upon the solution of the opensource 3D printer problematics and its possible use in the alternative environment in office and household interiors. Thorough research of this dynamically expanding industry and understanding of the trend development is used for the solution focused on vision of the possible design tendencies in the branch of personal 3D printers. Proposed concept allows design solutions aimed on alternative usage with the emphasis on the user and the interior.
dc.description.department Ústav vizuální tvorby
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33069
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
kováříček_2013_dp.pdf 26.10Mb PDF View/Open
kováříček_2013_vp.doc 90Kb Microsoft Word View/Open
kováříček_2013_op.doc 83.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account