Projekt zefektivnění výroby na vybraném pracovišti ve firmě Continental Barum s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění výroby na vybraném pracovišti ve firmě Continental Barum s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Liška, Zdeněk
dc.contributor.author Novotná, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:30Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:30Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27763
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zefektivnění výrobního procesu na vybraném pracovišti ve firmě Continental Barum s.r.o. V teoretické části jsou popsány hlavní metody průmyslového inženýrství, které jsou východiskem pro praktickou a projektovou část. V praktické části je uveden popis společnosti, charakteristika výroby, analýza současného stavu na vybraném pracovišti a její zhodnocení. V projektové části jsou vymezeny cíle projektu, projektový tým a harmonogram. Jsou zde návrhy na zefektivnění výrobního procesu a zhodnoceny přínosy projektu.
dc.format 105 s. (117 219 znaků vč.mez.)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject totálně produktivní údržba cs
dc.subject 5S cs
dc.subject kaizen cs
dc.subject standard cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject Total Productive Maintenance en
dc.subject 5S en
dc.subject kaizen en
dc.subject standard en
dc.subject visualization en
dc.subject wastes en
dc.title Projekt zefektivnění výroby na vybraném pracovišti ve firmě Continental Barum s.r.o.
dc.title.alternative Project Streamlining the Production on the Selected Workplace in the Company Continental Barum s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrušecká, Denisa
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on streamlining the production process on the selected workplace in the company Continental Barum s.r.o. The theoretical part describes the main methods of industrial engineering, which are used for the practical and the project part. The practical part contains the description of the company, characteristics of production, the analysis of the current status on the selected workplace and its evaluation. The project part defines the goals of the project, the project team and schedule. There are proposals for streamlining the production process and evaluated the benefits of the project.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 33076
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2014_dp.pdf 3.143Mb PDF View/Open
novotná_2014_vp.pdf 1.826Mb PDF View/Open
novotná_2014_op.pdf 76.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account