Návrh optimalizace skladování a toku materiálu v rámci výrobního procesu Kovárny VIVA a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh optimalizace skladování a toku materiálu v rámci výrobního procesu Kovárny VIVA a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Ťavodová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:32Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:32Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27765
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo optimalizovat výrobní proces snížením počtu meziskladů a napřímením či zkrácením některých logistických toků. V teoretické části je zpracována literární rešerše na téma štíhlá výroba a logistika a vysvětleny některé metody těchto dvou oborů, které byly poté použity v praktické části nebo v návrzích pro firmu. Praktická část se zabývá představením společnosti, vysvětlením procesu kování, analýzou současného stavu a návrhy budoucího stavu. V praktické části této diplomové práce byly použity prvky průmyslového inženýrství jako upravené mapování toku hodnot, špagety diagram, systém tahu či metoda Just-in-Time. Cíle bylo dosaženo návrhem na snížení celkem sedmi mezi-skladů. Navrhovaná úspora z této diplomové práce, při realizace navrhnutých řešení, byla předběžně vyčíslena na 413 400 Kč.
dc.format 123 s., 8 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject štíhlá logistika cs
dc.subject Just-in-Time cs
dc.subject tahový systém cs
dc.subject layout cs
dc.subject mezisklady cs
dc.subject rozpracovaná výroba cs
dc.subject lean logistics en
dc.subject Just-in-time en
dc.subject pull system en
dc.subject layout en
dc.subject interim storage en
dc.subject work in process en
dc.title Návrh optimalizace skladování a toku materiálu v rámci výrobního procesu Kovárny VIVA a.s.
dc.title.alternative Storage and Material Flow Optimisation Proposal of Production Process in Kovárna VIVA a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rozsypal, Zbyněk
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to optimize the production process by reducing the number of interim storage and straightening or shortening certain logistical flows. The theoretical part deals with the literature review on the topic of lean manufacturing and lean logistics and explain some methods of these two fields, which will be used in the practical part or in proposals for the company. The practical part deals with the performance of the company, explain the forging process, analyze the current condition and proposal of future state. In the practical part of this thesis are used elements of industrial engineering like Value Stream Mapping, spaghetti diagram, pull system or Just-in-Time. The aim was achieved by proposal to reduce seven interim storages. The proposal for savings of this thesis, in fact of implementation proposed solutions, has been provisionally estimated at 413 400 CZK.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 33078
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
ťavodová_2014_dp.pdf 5.681Mb PDF View/Open
ťavodová_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
ťavodová_2014_op.pdf 1.050Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account