Projekt podnikové logistiky ve firmě Hamé a.s. se zaměřením na distribuci zboží zákazníkům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt podnikové logistiky ve firmě Hamé a.s. se zaměřením na distribuci zboží zákazníkům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Němec, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:59:50Z
dc.date.available 2017-05-04T23:00:28Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2780
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce je rozvržena do dvou hlavních částí. První část práce tvoří teoretickou základnu prolínající se diplomovou prací. Druhá část práce je rozdělena na dvě hlavní části, část analytickou a část projektovou. Analytická část uvádí charakteristiku firmy Hamé, a.s. a analýzu současného stavu se zaměřením na skladování a distribuci. Cílem projektové části je navrhnout, při stávajícím stavu, opatření vedoucí k úspoře nákladů na dopravu. V navýšení obalů autor vidí možnost úspor v souvislosti se skladováním a distribucí. V závěru projektové části autor provedl výpočet výše úspor po navýšení a navrhl firmě doporučení pro realizaci. cs
dc.format 88 cs
dc.format.extent 1689613 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2017
dc.subject Logistika cs
dc.subject skladování cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject přepravní jednotky cs
dc.subject logistics en
dc.subject storage en
dc.subject distribution en
dc.subject manipulation en
dc.subject transport units en
dc.title Projekt podnikové logistiky ve firmě Hamé a.s. se zaměřením na distribuci zboží zákazníkům cs
dc.title.alternative Project of company logistics in the firm Hamé a.s. with a view to distribution of the goods for customers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Malíková, Jana
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated This master's thesis is classified into two main parts. The first part includes the theoretical base which is permeated the whole thesis. The second part is divided into two main parts, analytical and project. The company Hamé a.s. characteristics and analysis of present state with a view to storage and distribution is contained in the analytical part of the thesis. The aim of project part is elimination of risks of transport packages increasing, it means pallets using by the company Hamé for storage and distribution and the determination of appropriate consumer packages for increasing. There are possibilities for savings in connection with storage and distribution in increasing of packages. There is calculation of saving amount after the increasing and the proposal for the company for realization in the last part of master's thesis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6426
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
němec_2007_dp.pdfBlocked 1.611Mb PDF View/Open
němec_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
němec_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account