1. Teoretická část: Dokumentace přípravy, realizace magisterské práce a rešerše 2. Praktická část: Kočka a myš - kreslený animovaný film

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Dokumentace přípravy, realizace magisterské práce a rešerše 2. Praktická část: Kočka a myš - kreslený animovaný film

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregor, Lukáš
dc.contributor.author Hrachová, Sandra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:02Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:02Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27820
dc.description.abstract V teoretické diplomové práci se věnuji procesu přípravy a realizaci mého závěrečného filmu "Kočka a myš". Diplomová práce obsahuje celý filmový postup včetně všech výrobních fází, obtíží během výrobního procesu a řešení problémů. Část této práce se zaměřuje na historii tématu. Vše je doplněno obrázky pro lepší pochopení. Dále analyzuji výtvarné návrhy a vysvětlím výrobní proces postav, prostředí a rekvizit. Pohovořím o zvukové složce filmu (zvukové efekty, dabing a hudba ve filmu užitá). Synopse příběhu vypráví, jak se z kočky a myši stali nepřátelé a jak vznikl japonský horo-skop. Ukončím svou práci úvahou o tom, čeho jsem touto prací dosáhla a co jsem se během výroby naučila.
dc.format 50 s. (74 647 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kočka cs
dc.subject myš cs
dc.subject buvol cs
dc.subject zvířata cs
dc.subject bohové cs
dc.subject horoskop cs
dc.subject přátelství cs
dc.subject nepřátelé cs
dc.subject zrádce cs
dc.subject Japonsko cs
dc.subject hora cs
dc.subject poselství cs
dc.subject Cat en
dc.subject mouse en
dc.subject buffalo en
dc.subject animals en
dc.subject gods en
dc.subject horoscop en
dc.subject friendship en
dc.subject enemies en
dc.subject traitor en
dc.subject Japa-nese en
dc.subject mountain en
dc.subject message en
dc.title 1. Teoretická část: Dokumentace přípravy, realizace magisterské práce a rešerše 2. Praktická část: Kočka a myš - kreslený animovaný film
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Documentation of the Preparation and Realization of Master's Thesis and Research 2. Practical part: Cat and Mouse - hand-drawn animated film
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slivka, Ondrej
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated In my theoretical dissertation, I analyse the process of preparation and implementation my final film "Cat and mouse". My dissertation describes the whole filming prosess including all the production stages, difficulties encountered and problems solved. Part of this work is focus on the history of the topic. This all is supplemented pictures for better understanding. I also analyse the artwork design and explain the process of creating characters, the sets and props. I talk about the sound aspect of the film (the sound effects, dubbing and music that I used). The synopse of the story tells how the cat and mouse become enemies and how was created japanese horoskop. My work will be concluded with reflection of what I have achieved and what lessons I have learned during the process of creation.
dc.description.department Ústav animace a audiovize
dc.thesis.degree-discipline Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 33176
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-14


Files in this item

Files Size Format View
hrachová_2013_dp.pdf 5.935Mb PDF View/Open
hrachová_2013_vp.doc 67.5Kb Microsoft Word View/Open
hrachová_2013_op.doc 113.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account