Sada šperků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sada šperků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír
dc.contributor.author Plevová, Lucia
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:04Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:04Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27825
dc.description.abstract Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a následne vytvoriť sadu šperkov väčších rozmerov, využívajúcich hlavne recyklovaný materiál. Teoretická časť sa zameriava na historickú analýzu vývoja tohto druhu umenia v Európe a slovenského ľudového šperku. Nasleduje základné rozdelenie dnešných druhov a používané materiály a techniky pri ich výrobe. Ďalej sa v tejto časti venujem pojmu recyklácia, recyklovaný šperk a predstavím ukážky súčasných tvorcov tohto typu šperkov. V praktickej časti opisujem inšpiračné zdroje, v tomto prípade ženský ľudový odev z okolia môjho rodného mesta Trenčín, a vybraný recyklovaný materiál. Popisujem spôsob výroby častí setu, ich tvarové riešenia, umiestnenie a spôsob upevnenia na telo. Celá práca je doplnená obrazovou dokumentáciou.
dc.format 67
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šperk cs
dc.subject produktový design cs
dc.subject recyklácia cs
dc.subject recyklovaný materiál cs
dc.subject ľudový odev cs
dc.subject drotárstvo cs
dc.subject tradícia cs
dc.subject jewelry en
dc.subject product design en
dc.subject recycling en
dc.subject recycled material en
dc.subject folk costumes en
dc.subject tinker en
dc.subject tradition en
dc.title Sada šperků
dc.title.alternative Jewelry Set
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Cettl, Miloš
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of my master thesis is design and then create a dimensionally larger set of jewelry using mainly recycled material. The theoretical part is a historical analysis of the evolution of jewelery in Europe and Slovak folk jewelry. Next is the basic sorting today kinds of jewelry and used materials and techniques. Furthermore this part includes concept of recycling, recycled jewelry and shows examples of the contemporary artists of this type of jewelry. In the practical part I describe my inspiration, the female folk costumes from my hometown Trencin and chosen recycled material. I write about the method of production jewelry sets, their shape solutions, position and method of fixture to the body. The whole work is completed with pictorial documentation.
dc.description.department Ústav vizuální tvorby
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33184
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
plevová_2013_dp.pdf 12.19Mb PDF View/Open
plevová_2013_vp.doc 83Kb Microsoft Word View/Open
plevová_2013_op.doc 83Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account