20kg

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

20kg

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanický, Petr
dc.contributor.author Anderlová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:06Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:06Z
dc.date.issued 2013-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27828
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá volnočasovou aktivitou sbíráním nalezených předmětů, které nazývám suvenýry z cest. Tyto objekty vkládám do navržených skleněných schránek. První část diplomové práce je věnovaná kapitole, kde přibližuji, jak sem se ke sbírání dostala. Dále popisuji mé dosavadní práce, které mi byly také inspirací. V neposlední řadě také tvar samotného relikviáře. Tuto část uzavírá kapitola s rešerší českých i zahraničních umělců, kteří mě nějakým způsobem ovlivnili. Druhá, praktická část přibližuje objekty vhodné pro vložení do relikviáře s jejich transformací v umělecké dílo. V závěru diplomové práce předkládám plány na instalaci celého projektu.
dc.format 68 s. (51 051 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kilogram cs
dc.subject suvenýry z cest cs
dc.subject relikviář cs
dc.subject sklo cs
dc.subject schránka cs
dc.subject cukr cs
dc.subject sklo cs
dc.subject kilogram en
dc.subject souvenirs from travels en
dc.subject reliquary en
dc.subject glass en
dc.subject box en
dc.subject sugar en
dc.subject glass en
dc.title 20kg
dc.title.alternative 20kgs
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matějka, Alena
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with my leasure activity collecting found objects, which I call sou-venirs from travels. I'm putting these objects into designed glass cases. The first part of the thesis is devoted to a chapter, in which I clarify, how I came to collecting. As next I describe my current works, which were inspiration for me too. Last but not least also the shape of reliquary itself. This part is ending with a chapter with re-search of Czech as well as foreign artists, who influenced me in some way. Second, practical part explains objects suitable for being put in reliquary with their transformation into piece of art. In the end of the diploma thesis I present plans for installa-tion of whole project.
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design skla cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Glass Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33193
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
anderlová_2013_dp.pdf 28.21Mb PDF View/Open
anderlová_2013_vp.pdf 971.7Kb PDF View/Open
anderlová_2013_op.pdf 683.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account