YUKI

DSpace Repository

Language: English čeština 

YUKI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slivka, Ondrej
dc.contributor.author Uhrincová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:01:08Z
dc.date.available 2010-07-14T16:01:08Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2782
dc.description.abstract Príbeh Yuki - snežnej Démonky sa odohráva v japonských horách, kde žije babka s dedkom sami v domčeku. Ich narušuiteľom šťastia je práve Yuki. Kde sa zjaví a čoho sa dotkne, všetko umiera. Príbehom som sa snažila vyjadriť poetickosť ľudského osudu, ktorý je zachránený v nešťastí šťastím - teplom a láskou. Technika je kreslená animácia, ktorá bola na záver upravená pomocou kompozičných programov v počítači. cs
dc.format 38 s., 10s. obr. príloh cs
dc.format.extent 1171861 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Adobe Photoshop cs
dc.subject Adobe Premiere Pro cs
dc.subject klasická animácia cs
dc.subject japonská architektúra cs
dc.subject kimono cs
dc.subject Adobe Photoshop en
dc.subject Adobe Premiere Pro en
dc.subject cartoon animation en
dc.subject Japanese Architecture en
dc.subject kimono en
dc.title YUKI cs
dc.title.alternative YUKI en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Urc, Rudolf
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The story of Yuki - a snow Demon takes place in Japanese Mountains, where grandma and grandpa live alone in the cottage. A disorganizer their happiness is right Yuki. Where she appears and what she touches, everithing changes in ice and dies. With this story I tried to express poetry of human destiny, which is saved in misery with mercy - warmth and love. The technique is cartoon animation, which was arranged through the composition in computer in the end. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5138
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
uhrincová_2007_bp.pdf 1.117Mb PDF View/Open
uhrincová_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
uhrincová_2007_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account