Design systému pro pěstování bylin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Design systému pro pěstování bylin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan
dc.contributor.author Pátková, Kristína
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:10Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:10Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27836
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pěstování v omezeném prostoru. V teoretické části přibližuji historické začátky pěstování plodin. Popisuji způsob zahradničení v nádobách, jeho výhody, postupy, druhy nádob. Pozastavuji se nad materiály z nichž se vyrábějí nádoby na pěstování a jejich výhody a nevýhody. Dále se zabývám trendem v pěstování vlastních surovin, důvody této činosti. Jako dobrý příklad poukazuji na pěstování v komunitních zahradách. V závěru teoretické části přibližuji výhody pěstování bylin a jejich využití. V praktické části blíže rozebírám koncept této práce. Přibližuji použitý materiál a samotné technologické řešení.
dc.format 39 s. (47 106 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pěstování cs
dc.subject nádoba cs
dc.subject bylinky cs
dc.subject exteriér cs
dc.subject Planting en
dc.subject container en
dc.subject herbs en
dc.subject exterior en
dc.title Design systému pro pěstování bylin
dc.title.alternative Design of a System for Growing Herbs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hegmonová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-06-19
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis deals with the issue of growing plants in a limited space. In theoretical part I describe the historical evolution of growing plants. Furthermore, I describe gardening in containers, its advantages, methods and types of containers. A specific attention is paid to materials, which are used to make the containers, their advantages and disadvantages. In addition, I discuss the current tendency to grow one's own supplies and the reason why it is so popular. As an example I give gardening in community gardens. In the conclusion I present the advantages of growing plants and use of the plants. In the practical part I present the concept of this thesis, mainly the materials used and the technological solutions themselves.
dc.description.department Ústav vizuální tvorby
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33222
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
pátková_2013_dp.pdf 2.131Mb PDF View/Open
pátková_2013_vp.doc 88.5Kb Microsoft Word View/Open
pátková_2013_op.doc 88Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account