Komplexní sada ikon, piktogramů / ideogramů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komplexní sada ikon, piktogramů / ideogramů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wolf, Dušan
dc.contributor.author Sasín, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:11Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:11Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27842
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se pokusil vytvořit komplexní sadu piktogramů, která bude splňovat požadavky na celistvost a estetickou kvalitu celku, ale také jednotli-vých symbolů. V teoretické části zkoumám oblasti vizuální komunikace, které se staly východiskem pro vznik piktogramů v různých historických epochách. Zabývám se příčinami jejich vzniku i samotným přístupem renomovaných grafických designerů při tvorbě moder-ních vizuálních systémů. Praktická část by měla navazovat na mé poznatky z vývoje umění, vizuální komuni-kace, psychologie, i informatiky. Piktogramy by měly být srozumitelné napříč jazyky. Tento soubor by měl ve finální fázi bakalářské práce poskytnout základ pro další roz-šiřování a umožnit v dlouhodobém výhledu obsáhnutí nejčastějších oblastí kde oče-káváme působení lidí různých národností.
dc.format 96
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject piktogram cs
dc.subject logogram cs
dc.subject ikona cs
dc.subject barva cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject orientační sys-tém cs
dc.subject ikona jako font cs
dc.subject piktogram en
dc.subject logogram en
dc.subject icon en
dc.subject colour en
dc.subject information system en
dc.subject wayfinding system en
dc.subject font en
dc.title Komplexní sada ikon, piktogramů / ideogramů
dc.title.alternative Complex Set of Icons, Pictograms and Ideograms
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kajnar, Lumír
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated In my thesis, I try to create a comprehensive set of pictograms that will meet the set integrity and the set aesthetic quality, as well as the integrity and aesthetic quality of individual symbols. In the theoretical part I am examining the areas of visual commu-nication, which was the basis for the development of pictograms in various historical epochs. I deal not only with the causes of their formation, but also how renowned, and already established graphic designers, have approached the subject of picto-grams, icons and entire visual systems. The practical part should build on recent advances in the development of art, visual communication, psychology, and computer science. Pictograms should be understood across all languages. This file should, in the final stage of the bachelor theses, provide a basis for further expansion and allow, in a long-term outlook, encompassment of the most common areas, where we expect interaction between people of different nationalities.
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33231
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
sasín_2013_dp.pdf 4.085Mb PDF View/Open
sasín_2013_vp.doc 89Kb Microsoft Word View/Open
sasín_2013_op.pdf 422.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account