Mapping

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mapping

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanický, Petr
dc.contributor.author Minxová, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:14Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:14Z
dc.date.issued 2013-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27852
dc.description.abstract V diplomovej práci sa zaoberám mapovaním vlastných snov. Vysvetľujem celý priebeh od prvotných textových zápiskov až cez kresbové záznamy snov a všetko uzatváram realizáciou snových objektov. V teoretickej časti sa zameriavam na kompletnú rešerš súčasných umelcov, ktorých tvorba je mi príbuzná a inšpirujúca. Ďalej hľadám zdroje a odpovede v krátkom priereze surrealizmu a kapitolu uzatváram vlastnými definíciami o sne, ktoré podkladám poznatkami z psychológie. V praktickej časti rozoberám vlastné sny. Popisujem schému podľa, ktorej postupujem pri tvorbe. Analyzujem pocity zo snov, ktoré pretváram do výsledných objektov. Cieľom je preniesť moje pocity prostredníctvom snového objektu na pozorovateľa.
dc.format 77 s.
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sen cs
dc.subject snový objekt cs
dc.subject záznam cs
dc.subject kresba cs
dc.subject pocit cs
dc.subject emócia cs
dc.subject mapping cs
dc.subject dream en
dc.subject dream object en
dc.subject record en
dc.subject drawing en
dc.subject feelings en
dc.subject emotion en
dc.subject mapping en
dc.title Mapping
dc.title.alternative Mapping
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Duchová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated In this thesis I´m dealing with mapping my own dreams. I explain whole story from the very first notes through drawing sketches and all of this I am closing by realization of the dreamy objects. In the theoretical part I focus on complete research of contemporary artists whose work is inspirational and relative to me. Next, I´m looking for origins and answers in short cross-section of surrealism and I´m closing the chapter by my own definitions of dreams which I argue with the knowledge from psychological theory. In the practical part I deal with my own dreams. I´m describing the schema according to which I proceed in my work. I analyze the feelings that I have from my dreams from which I am making the final objects. The purpose of this work is to transfer those feelings through my dream object to the observer.
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design skla cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Glass Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33246
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
minxová_2013_dp.pdf 3.703Mb PDF View/Open
minxová_2013_vp.pdf 833.4Kb PDF View/Open
minxová_2013_op.pdf 717.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account