Reklama na hranici etiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reklama na hranici etiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eliška, Jiří
dc.contributor.author Karešová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:18Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:18Z
dc.date.issued 2013-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27862
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou neetické reklamy za pomoci aplikace teoretických poznatků z multidimenzionálních sfér práva, morálky a etiky v případové studii reklam úzce hraničících s povolenými limity těchto sfér. V metodologické části je teoreticky charakterizováno působení morálky, etiky a hlavních právních i samoregulativních prvků ve vztahu k reklamě jako komunikačnímu prostředku. Pozitivní i negativní aspekty těchto vlivů jsou následně předvedeny na vybraných proběhlých reklamních kampaních. V praktické části pracuji s vlastními vjemy fenoménů hraničících s etikou; mé osobní myšlenky a pocity jsou znázorněny ve volných plakátech a prostorových objektech.
dc.format 77 s. (95 490 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject grafický design cs
dc.subject reklama cs
dc.subject morálka cs
dc.subject etika cs
dc.subject regulace cs
dc.subject samoregulace cs
dc.subject erotika cs
dc.subject nahota cs
dc.subject sex cs
dc.subject násilí cs
dc.subject smrt cs
dc.subject vulgarismus cs
dc.subject graphic design en
dc.subject advertising en
dc.subject morals en
dc.subject ethics en
dc.subject regulation en
dc.subject self-regulation en
dc.subject eroticism en
dc.subject nudity en
dc.subject sex en
dc.subject violence en
dc.subject death en
dc.subject vulgarism en
dc.title Reklama na hranici etiky
dc.title.alternative Advertising on the Brink of Ethics
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Houf, Václav
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to introduce the reader to the issue of unethical advertising with the aid of application of theoretical findings of multidimensional fields of law, moral philosophy and ethics in a case study of advertising campaigns bordering on the permitted limits of these fields. In the methodological part, influences of morals, ethics and of both legal and self-regulatory elements are described in connection with advertising as a means of communication. The positive and the negative aspects of these influences are subsequently demonstrated on the examples of selected past advertising campaigns. In the practical part, I operate with my own perception of the phenomena bordering on ethics; my own feelings and thoughts are projected into the series of posters and three-dimensional objects.
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33261
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
karešová_2013_dp.pdf 3.653Mb PDF View/Open
karešová_2013_vp.doc 89.5Kb Microsoft Word View/Open
karešová_2013_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account