Monografie rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Monografie rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baroňová, Lenka
dc.contributor.author Opálková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:18Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:18Z
dc.date.issued 2013-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27863
dc.description.abstract Bakalářská práce má za úkol zmapovat a popsat současné historiografické prameny (kroniky) na našem území a představit tak jejich vizuální stránku. První část práce se věnuje Pomocným vědám historickým paleografii a genealogii vědám natolik podstatným pro zpracování druhé části práce; zabývající se kronikou jako takovou. Ta shrnuje kronikářskou historii, formu kronik a v neposlední řadě analyzuje vybrané kroniky. Praktická část popisuje práci na rodové kronice mojí rodiny, jejímž cílem bylo vytvoření rodokmenu, a sepsání rodinné historie se záměrem předat ji dál.
dc.format 72
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject historiografie cs
dc.subject kronika cs
dc.subject paleografie cs
dc.subject genealogie cs
dc.subject rodová kronika cs
dc.subject rodokmen cs
dc.subject historiography en
dc.subject chronicle en
dc.subject paleography en
dc.subject genealogy en
dc.subject family book en
dc.subject heritage en
dc.title Monografie rodiny
dc.title.alternative Monography of my Family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Illík, Rostislav
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated My dissertation is aimed at mapping out and describing the current historiographical sources (chronicles) in our region so you can visually relate to it. The first part introduces chronicles and the historical auxiliary sciences palaeography and genealogy. These are essential for de aling with the second part of the dissertation, where one engages with chronicles. It summarises the history of chronicles, how they are written and finally analysis of chosen chronicles. The practical part describes the work done on my family history, the aim of which was to create a family tree and written account of my family history with the intention of passing it on.
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33263
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
opálková_2013_dp.pdf 19.62Mb PDF View/Open
opálková_2013_vp.doc 97Kb Microsoft Word View/Open
opálková_2013_op.doc 102Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account