Autorské písmo

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Autorské písmo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baroňová, Lenka
dc.contributor.author Petrů, Karolína
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:18Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:18Z
dc.date.issued 2013-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27864
dc.description.abstract Práce především nazírá na ručně psané písmo z grafologického hlediska a zpracovává historii tohoto oboru. Část práce je také věnována školní písmové předloze, které mapuje její změnu v českém prostředí a dopady na osobnost člověka, ale zabývá se také příklady písmových předloh v zahraničízejména v Evropě. Součástí práce je také seznámení s projekty, které mne v mé práci ovlivnily, reálná analýza mého rukopisu a vykreslení mojí osobnosti podle grafoložky Světlany Francové.
dc.format 67
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Grafologie cs
dc.subject školní písmová předloha cs
dc.subject ručně psané písmo cs
dc.subject psychologie písma cs
dc.subject Graphology en
dc.subject school handwriting template en
dc.subject handwriting en
dc.subject psychology of writing en
dc.title Autorské písmo
dc.title.alternative Original Typeface
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Work primarily looks at handwriting from the point of view of graphology, processes history of this field and also the history of the font itself. Part of the work is devoted to school typeface template, that maps the changes of the template in Czech environment and its impact on human personality. Work also deals with examples of font masters abroadespecially in Europe. Part of the work is also introduction with the projects, which affected me at my work and there is real analysis of my handwriting and drawing my personality aswell by graphologist Svetlana Francová.
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33264
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
petrů_2013_dp.pdf 7.858Mb PDF View/Open
petrů_2013_vp.doc 98Kb Microsoft Word View/Open
petrů_2013_op.doc 88Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account