Návrh inovovaného řešení doúpravenské linky ve společnosti XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh inovovaného řešení doúpravenské linky ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vodička, Štěpán
dc.contributor.author Fukalová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:19Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:19Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27866
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem řešení inovované linky pro finální úpravu za tepla válcovaných dlouhých výrobků. Cílem práce je provést analýzu požadavků na finální úpravu nových výrobků, vyhodnotit rozsah potřebných změn stávající linky pro doúpravu vzhledem k nově vzniklým požadavkům a následně zpracovat návrh projektu, jehož předmětem bude řešení doúpravenské linky splňující veškeré identifikované požadavky na finální úpravu nových výrobků. Teoretická část práce je věnována především problematice výroby. Praktická část zahrnuje zejména analýzu požadavků vzniklých v souvislosti s rozšiřováním výrobního programu společnosti a projekt nabízející řešení rozporu mezi novými požadavky na finální úpravu a stávajícími možnostmi finální úpravy.
dc.format 91 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject proces výroby cs
dc.subject dlouhé výrobky válcované za tepla cs
dc.subject finální úprava cs
dc.subject linka pro finální úpravu cs
dc.subject production process en
dc.subject hot rolled long products en
dc.subject final conditioning en
dc.subject finishing line en
dc.title Návrh inovovaného řešení doúpravenské linky ve společnosti XY
dc.title.alternative The Concept of Innovated Solution of Finishing Line at XY Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavrušová, Veronika
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on the concept of innovated solution of finishing line for hot rolled long products at XY Company. The aim of the thesis is to analyze requirements on the final conditioning of new products, evaluate the scope of changes needed to be done, regarding the state of current finishing line and new final conditioning requirements in order to elaborate the concept of new finishing line that would be able to realize all new final conditioning requirements identified during the analysis. In the first part, mainly the production theory is discussed. The practical part includes especially the analysis of new final conditioning requirements which are connected with production programme innovation and the project presenting possible solution of the disaccord between new final conditioning requirements and existing final conditioning options of the current finishing line.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 33266
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
fukalová_2014_dp.pdf 2.578Mb PDF View/Open
fukalová_2014_vp.pdf 1.319Mb PDF View/Open
fukalová_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account