Grafický design ve výstavnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Grafický design ve výstavnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašků, Michael
dc.contributor.author Koutná, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:21Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:21Z
dc.date.issued 2013-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27871
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce se zabývá fenoménem světových výstav EXPO, jejich propagací a vizuálním řešením. Seznamuje čtenáře se základními fakty a stručnou historií. Analyzuje vývoj jednotlivých ročníků v 21. století, zkoumá podobu a nástroje vizuální propagace popisovaných výstav, ale také České republiky jakožto vystavovatele. Další část se zaobírá problematikou v souvislosti s probíhajícími přípravami na budoucí ročníky svě-tových výstav. Praktická část reflektuje vývoj reálného výstavního projektu About Laya-bouts, který byl tvořen metodou multioborové týmové spolupráce. Zaměřuje se převážně na grafickou propagaci expozice, která vznikala ve spolupráci s BcA. Adelou Galbavou.
dc.format 127s. (138058 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Světová výstava cs
dc.subject Expo cs
dc.subject Expo 2000 Hannover cs
dc.subject Expo 2005 Aichi cs
dc.subject Expo 2010 Šanghaj cs
dc.subject Expo 2015 Milano cs
dc.subject Expo 2020 Dubai cs
dc.subject Propagace světových výstav cs
dc.subject Logo cs
dc.subject Vizuální styl cs
dc.subject Milánský týden designu cs
dc.subject Ventura Lambrate cs
dc.subject Abouts Layabouts cs
dc.subject World's fair en
dc.subject Expo en
dc.subject Expo 2000 Hannover en
dc.subject Expo 2005 Aichi en
dc.subject Expo 2010 Šanghaj en
dc.subject Expo 2015 Milano en
dc.subject Expo 2020 Dubai en
dc.subject Propagation of the world exhibitions en
dc.subject Logo en
dc.subject Visual style en
dc.subject Milano Design Week en
dc.subject Ventura Lambrate en
dc.subject Abouts Layabouts en
dc.title Grafický design ve výstavnictví
dc.title.alternative Graphic Design in Exhibition Management
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vodička, Richard
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis deals with promotion, visual solution and phenomenon of the World's fairs. It acquaints the reader with the basic facts and brief history. It analyzes the development of each World's fairs of the 21st century, explores the form and the visual propagation tools of described world exhibitions, but also the Czech Republic as the exhibitors. The next part deals with issue about preparation the oncoming World's fairs. The practical part is going to reflect the development of real exhibition called About Layabouts. This project has been created by multidisciplinary teamwork method. It is focus especially on the graphic propagation of the exposition, which has been created by cooperation with BcA. Adela Galbava.
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33272
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
koutná_2013_dp.pdf 14.83Mb PDF View/Open
koutná_2013_vp.pdf 333.0Kb PDF View/Open
koutná_2013_op.pdf 288.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account