Analýza rizik vzniku živelních pohrom v obci Všemina

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik vzniku živelních pohrom v obci Všemina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Káčer, Ján
dc.contributor.author Tomšů, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:23Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:23Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27874
dc.description.abstract Tato práce se věnuje analýze rizik vzniku živelních pohrom v obci Všemina. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vyjmenovává základní pojmy z oblasti analýzy rizik. V následujících kapitolách jsou charakterizovány živelní pohromy, které se vyskytují na území ČR, a jsou zde popsány použité metody analýzy rizik. V úvodu praktické části se seznámíme s analyzovanou oblastí. Následuje vyjmenování konkrétních hrozeb pro danou oblast,vlastní analýza rizik popsanými metodami a vyhodnocení, včetně navržených opatření.
dc.format 57 s. / 5 s. přílohy
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject blesková povodeň cs
dc.subject metoda analýzy rizik cs
dc.subject navržená opatření cs
dc.subject riziko cs
dc.subject sesuv půdy cs
dc.subject stanovení ukazatelů rizika cs
dc.subject určení rizik cs
dc.subject výpočet míry rizika cs
dc.subject živelná pohroma cs
dc.subject risk analysis en
dc.subject flash flooding en
dc.subject risk analysis method en
dc.subject proposed measures en
dc.subject risk en
dc.subject land slide en
dc.subject risk indicators assessment en
dc.subject risk identification en
dc.subject risk rate calculation en
dc.subject natural disaster en
dc.title Analýza rizik vzniku živelních pohrom v obci Všemina
dc.title.alternative Analysis of the Natural Disasters Rise in the Village Všemina
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lošek, Václav
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis is concerned with the analysis of the risks connected with a possible emergence of potential natural disasters in the municipality of Všemina. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is concerned with defining the basic terms of the risk analysis section. The following chapters characterise natural disasters, which can occur on the Czech Republic's territory, as well as the methods used to analyse possible risks. In its introduction, the practical part establishes the analysed area. The following parts describe the identification of specific threats for the given area, the particular risk analysis by the methods described and a conclusion inclusive of proposed measures
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 33275
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
tomšů_2014_dp.pdf 2.391Mb PDF View/Open
tomšů_2014_vp.pdf 43.77Kb PDF View/Open
tomšů_2014_op.pdf 42.64Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account