Analýza hospodaření města Napajedla v letech 2002 - 2005

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza hospodaření města Napajedla v letech 2002 - 2005

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šlíma, Ivo
dc.contributor.author Juřenová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:05:52Z
dc.date.available 2010-07-14T16:05:52Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2790
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jestli město Napajedla dosáhlo v letech 2002 - 2005 svých plánovaných cílů ve svém hospodaření. Jedná se o dosažení plánů v oblasti dodržení podmínek ze zákona o obcích, plnění rozpočtu stanoveného zastupitelstvem a politického prohlášení jednotlivých stran. Bakalářská práce je rozdělena do dvou oblastí, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část objasňuje základní pojmy, jako obec, rozpočet, finanční analýza a poměrové ukazatele. Teoretická část navazuje na část praktickou, která se zabývá analýzou příjmů, výdajů, zadluženosti a výpočtu ukazatele likvidity. Závěr bakalářské práce věnuje pozornost zhodnocení cíle finanční analýzy a doporučení, která vyplynula z praktické části. cs
dc.format 95 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 1615100 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject obec cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject financování cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject cíl finanční analýzy cs
dc.subject ukazatel likvidity cs
dc.subject ukazatel dluhové služby cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject municipality en
dc.subject budget en
dc.subject funding en
dc.subject incomes en
dc.subject expenses en
dc.subject financinng en
dc.subject financial analysis en
dc.subject target of the financial analysis en
dc.subject indicator of liquidity en
dc.subject debit services en
dc.subject recommendation en
dc.title Analýza hospodaření města Napajedla v letech 2002 - 2005 cs
dc.title.alternative The analysis economy of the city Napajedla's economy in the years 2002 - 2005 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-16
dc.description.abstract-translated The target of my thesis was to find out if the town Napajedla fulfilled its planned targets in its management in the years 2002 - 2005. I dealt with the achievements of the plans in the area of meeting the terms of the municipal law, fulfillment of the budget set by the corporation and the political declaration of individual parties. The thesis is divided into two areas: a theoretical and a practical part. The theoretical part clarifies the elementary terms, such as the municipality, the budget, the financial analysis and the ratio indicators. The theoretical part is followed by the practical part, which deals with the analysis of incomes and expenses, indebtedness and the calculation of the indicator of the liquidity. The conclusion of the thesis takes notice of the evalution of the target of the financial analysis and the plan of general recommendations, which arise from the practical part. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4686
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
juřenová_2007_bp.pdfBlocked 1.540Mb PDF View/Open
juřenová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
juřenová_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account