Webová galerie množin hodnot polynomů s neurčitými koeficienty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Webová galerie množin hodnot polynomů s neurčitými koeficienty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matušů, Radek
dc.contributor.author Ovčačík, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:07:44Z
dc.date.available 2010-07-14T16:07:44Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2796
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem testování robustní stability systémů pomocí grafického testu s vykreslením množiny hodnot a využitím věty o vyloučení nuly v Polynomial Toolboxu pro MATLAB. Dále je popsán princip fungování celosvětové sítě Internet, jeho technologie a vytváření webových stránek. Polynomial Toolboxem byly vykreslovány množiny hodnot různých druhů parametrické neurčitosti, ze kterých vznikla webová galerie. Tato galerie byla umístěna na adresu http://polygal.ic.cz. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 1445889 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject robust stability en
dc.subject uncertainty en
dc.subject value set en
dc.subject zero exlusion condition en
dc.subject Polynomial Toolbox en
dc.subject Internet en
dc.subject web pages programming en
dc.subject robustní stabilita cs
dc.subject neurčitost cs
dc.subject množina hodnot cs
dc.subject věta o vyloučení nuly cs
dc.subject Polynomial Toolbox cs
dc.subject Internet cs
dc.subject programování www stránek cs
dc.title Webová galerie množin hodnot polynomů s neurčitými koeficienty cs
dc.title.alternative Web Gallery of Value Sets of Polynomials with Uncertain Coefficients en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vojtěšek, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This work is engaged in robust stability system testing through the use of graphical test with projection of value set and using the zero exclusion theorem in Polynomial Toolbox for MATLAB. Furthermore is described the behaviour principle of Internet, its technology and creating of websites. Value sets of various types of parametric uncertainty were plotted by using Polynomial Toolbox. From the pictures was developed a webgallery, which is located at http://polygal.ic.cz. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6262
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
local.subject WWW prezentace cs
local.subject polynomy cs
local.subject web presentation en
local.subject polynomials en


Files in this item

Files Size Format View
ovčačík_2007_bp.pdfBlocked 1.378Mb PDF View/Open
ovčačík_2007_vp.pdf 163.7Kb PDF View/Open
ovčačík_2007_op.pdf 130.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account