Projekt strategie rozvoje obce Ladce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt strategie rozvoje obce Ladce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gábor, Peter
dc.contributor.author Zahradník, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:09:27Z
dc.date.available 2017-08-10T23:00:36Z
dc.date.issued 2007-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2797
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce je navrhnúť projekt strategického rozvoja obce Ladce. Práca sa skladá z dvoch častí. V prvej teoretickej časti sú popísané obecné poznatky strategického plánovania a marke-tingu. V druhej praktickej časti som sa zameral na analytickú a projektovú časť . Analytic-ká časť obsahuje súčasný stav rozvoja obce, jej zhrnutie je prevedené v SWOT analýze. Na základe poznatkov z analytickej časti je navrhnutý projekt strategického rozvoja obce. cs
dc.format 94 s., 7 s. obr.prřiloh cs
dc.format.extent 12641913 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.08.2017
dc.subject Stratégia cs
dc.subject strategický cieľ cs
dc.subject strategické plánovanie cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová stratégia cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PESTE analýza cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject stratégia rozvoja cs
dc.subject obec cs
dc.subject Strategy en
dc.subject strategic target en
dc.subject strategic planning en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject development en
dc.subject strategy of development en
dc.subject municipality en
dc.title Projekt strategie rozvoje obce Ladce cs
dc.title.alternative Project of Strategic Development of the Municipality of Ladce en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2007-09-04
dc.description.abstract-translated The target of the thesis is to propose a project of strategic development of the municipality of Ladce. The thesis consists of two parts: The first theoretical part describes the general knowledge of strategic planning and market-ing. The second practical part focuses on the analytical part and the project itself. The ana-lytical part describes the present situation in the development of the municipality. Its sum-mary is included in the SWOT analysis. The project of strategic development of the mu-nicipality is based on the knowledge of the analytical part. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6305
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zahradník_2007_dp.pdfBlocked 12.05Mb PDF View/Open
zahradník_2007_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
zahradník_2007_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account