Srovnání daňové povinnosti PO a FO za účelem určení optimálního základu daně z příjmu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání daňové povinnosti PO a FO za účelem určení optimálního základu daně z příjmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štelcová, Leona
dc.contributor.author Topičová, Světlana
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:16:58Z
dc.date.available 2010-07-14T16:16:58Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2807
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá srovnáním daňové povinnosti právnické a fyzické soby za účelem určení optimálního základu daně z příjmu a z něj vyplývající daňové povinnosti pro konkrétní subjekt. Teoretická část uvádí základní poznatky vztahující se k výpočtu daně z příjmů právnické a fyzické osoby. Na základě teoretických podkladů jsou v praktické části řešeny konkrétní podmínky týkající se vybraných subjektů, které vedou ke správnému výpočtu daňové povinnosti a ke zpracování přiznání k dani z příjmů jednotlivých forem podnikání. Závěr praktické části je věnován srovnání a vyhodnocení daňové povinnosti poplatníka, který provozuje svou činnost za spolupráce manželky a téhož poplatníka, pokud by vystupoval ve formě právnické osoby. cs
dc.format 60 s., 20 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 5851057 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject právnická osoba cs
dc.subject fyzická osoba cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject výsledek hospodaření cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject daň z příjmu cs
dc.subject přiznání k dani z příjmů cs
dc.subject legal entity en
dc.subject natural person en
dc.subject earnings en
dc.subject costs en
dc.subject trading income en
dc.subject tax base en
dc.subject income tax en
dc.subject income-tax return en
dc.title Srovnání daňové povinnosti PO a FO za účelem určení optimálního základu daně z příjmu cs
dc.title.alternative Comparison of tax liability of legal entity and natural person with a view of an optimal income tax base determination en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with a comparison of tax liability of legal entity and natural person with a view of an optimal income tax base determination and a tax liability for particular entity resulting from it. The teoretical part explains basic knowledge concerning income tax calculation of legal and natural person. Particular specifications of selected entities are solved in the practical part based on theoretical background. They lead to a correct tax liability calculation and to a processing of income tax-return of individual sorts of business activities. Conclusion of the practical part presents comparison and evaluation of tax liability of a tax payer who runs the business with an cooperation of a wife and the same tax payer in case he would figure as a legal entity. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4751
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
topičová_2007_bp.pdfBlocked 5.580Mb PDF View/Open
topičová_2007_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
topičová_2007_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account