[NEOBHÁJENO] Péče o seniory žijící v přirozením prostředí a funkce sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Péče o seniory žijící v přirozením prostředí a funkce sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Vacková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:02Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:02Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28121
dc.description.abstract Práce pojednává o seniorech a o péči, která je jim poskytována v zařízení sociálních služeb a v jejich přirozeném sociálním prostředí. Současně jsou zde popsány změny, ke kterým v procesu stárnutí dochází, ať už se jedná o změny biologické, psychické nebo sociální. Na úvod práce je popsána stručná historie samotného vývoje sociálních služeb. Pro praktickou část práce byla využita metoda dotazníkového šetření. Šetření bylo zaměřeno na ověření, zda je aktuální kapacita sociálních služeb schopna pokrýt poptávku a dále, který způsob poskytování služeb senioři preferují.
dc.format 57
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senioří cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject poskytovatelé sociálních služeb cs
dc.subject stáří cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject život cs
dc.subject seniors en
dc.subject social services en
dc.subject social service providers en
dc.subject age en
dc.subject quality en
dc.subject life en
dc.title [NEOBHÁJENO] Péče o seniory žijící v přirozením prostředí a funkce sociálních služeb
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Care for the Elderly Living in Home Environment and Function of Social Services
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2015-01-19
dc.description.abstract-translated The work deals with the elderly and the care that is provided to them in the social services and in their natural social environment. At the same time describes changes occurring in the aging process, whether it is a change in the biological , psychological or social. On introduction describes the brief history of the development itself of social services. For the practical part of the work method was used questionnaires. The investigation was aimed at verifying whether the current capacity of social services to meet demand and that way of providing services seniors prefer.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33566
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-11-28


Files in this item

Files Size Format View
vacková_2012_dp.pdf 1.333Mb PDF View/Open
vacková_2012_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
vacková_2012_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account