Možnosti výroby speciálních sladů určených pro výrobu speciálních piv

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti výroby speciálních sladů určených pro výrobu speciálních piv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Ficová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:07Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:07Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28134
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá technologií výroby různých druhů sladů určených pro výrobu speciálních piv. Z vyrobených sladů byly vyrobeny vzorky piv laboratorně v malém množství. Současně byla provedena pokusná výroba většího množství v minipivovaru. U laboratorně vyrobeného piva se stupňovitost vyrobených piv pohybovala v rozmezí 8 až 12 % EPM, obsah hmotnostního alkoholu v rozpětí 1,88 - 3,88 %, skutečného extraktu 4,01 - 6,56 %, extraktu původní mladiny 7,44 - 12,57 %, relativní hustota se pohybovala v rozmezí 1,0102 - 1,0188 %, osmotický tlak 551 - 1045 mOs, nejvyššího stupně prokvašení bylo dosaženo u vzorku 1 (61,7 %) a nejnižšího u vzorku 19, pouhých 44 %. U piv vyrobených v minipivovaru byly dosaženy hodnoty ve stejném pořadí více jak 12 % EPM, 2,61 - 4,94 %, 5,32 - 8,48 %, 12,45 - 16,59 %, 1,0136 - 1,0258 %, 853 - 1318 mOs a prokvašení piv se pohybovalo v rozpětí 40,4 - 63,3 %. Senzorická analýza odpovídala originalitě každého vzorku. Nejlépe hodnoceným vzorkem mikrovýroby byl vzorek z ječmene jarního, z výroby v minipivovaru byl nejlépe hodnocen medový ležák.
dc.format 90 s. (17 326), přílohy 17 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject druhy sladů cs
dc.subject druhy piv cs
dc.subject speciální slad cs
dc.subject výroba sladu cs
dc.subject výroba piva cs
dc.subject malt en
dc.subject beer en
dc.subject specialty malt en
dc.subject malt production en
dc.subject brewing en
dc.title Možnosti výroby speciálních sladů určených pro výrobu speciálních piv
dc.title.alternative Ways of Manufacturing Speciality Malts for Production of Special Beers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vojtíšková, Petra
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated This thesis deals with technology of various kinds of malt intended for the production of specialty beers. From malt were produced small laboratory samples of beers used for future examinations. At the same time were produced larger amount of experimental production in a nanobrewery. Laboratory produced beers had gravity ranged 8 - 12 % original wort, content by weight of alcohol in the range of 1,88 and 3,88 %, true extract from 4,01 to 6,56 %, original wort (calc) from 7,44 to 12,57 %. Relative density was in the range of 1,0102 and 1,0188 %. Osmotic pressure was between 551 and 1045 mOs. The highest degree of attenuation was achieved in sample No. 1 (61,7 %) and the lowest in sample No. 19, with only 44 %. Beers produced in the nanobrewery reached values in the previous order of more than 12 % of original wort, between 2,61 and 4,94 %, from 5,32 to 8,48 %, from 12,45 to 16,59 %, from 1,0136 to 1,0258 % and between 853 and 1318 mOs. The degree of attenuation varied from 40,4 to 63,3 %. Sensory analysis was consistent with the originality of each sample. Top rated laboratory produced sample was brewed from spring barley. Honey lager was assessed as the best nanobrewery produced beer.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33581
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
ficová_2014_dp.pdf 3.964Mb PDF View/Open
ficová_2014_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
ficová_2014_op.doc 95Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account