Produkce biogenních aminů mikroorganizmy izolovanými během procesu výroby tvarohů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Produkce biogenních aminů mikroorganizmy izolovanými během procesu výroby tvarohů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Flíčková, Vlasta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:08Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:08Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28137
dc.description.abstract Diplomová práce byla zaměřena na produkci biogenních aminů mikroorganizmy izolovanými během jednotlivých fází výroby tvarohu. Jednotlivé části práce se věnují popisu surovin pro výrobu tvarohu a jeho výrobě. Dále je zde popsána charakteristika a vlastnosti biogenních aminů, jejich výskyt v potravinách a působení na lidský organizmus. Produkce biogenních aminů byla u 155 mikroorganizmů izolovaných během výroby tvarohu detekována pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie. U mikroorganizmů izolovaných ze všech fází výroby tvarohu byla zjištěna především produkce tyraminu a sperminu. Spermidin byl stanoven pouze u 4 ze 155 zkoumaných izolátů, jeho obsah byl do 2,0 mg/l. Celková produkce biogenních aminů v analyzovaných mikrobiálních izolátech dosáhla maximální hodnoty 1971,9 mg/l.
dc.format 92 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject mikroorganizmy cs
dc.subject tvaroh cs
dc.subject vysoce účinná kapalinová chromatografie cs
dc.subject bigenic amines en
dc.subject microorganism en
dc.subject quark en
dc.subject high performance liquid chromatography en
dc.title Produkce biogenních aminů mikroorganizmy izolovanými během procesu výroby tvarohů
dc.title.alternative Biogenic Amines Production by Microorganisms Isolated During the Production of Quark
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Holko, Ivan
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The present diploma thesis focuses on the production of biogenic amines by microorganisms which were isolated in different stages of the quark production. The thesis is divided into several parts describing ingredients for the production of the quark and the quark production itself. Moreover, characteristics and properties of biogenic amines, their occurrence in food and their impact on the human organism are described. Production of biogenic amines was determined by 155 microorganisms isolated during the quark production using the high-performance liquid chromatography. Especially the tyramine and spermine production were detected in microorganisms which were isolated in all stages of the quark production. Spermidine was detected only in 4 from 155 analysed isolates in the volume of 2.0 mg/l. The total production of biogenic amines in analysed microbial isolates reached the maximum value of 1971.9 mg/l.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33590
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
flíčková_2014_dp.pdf 13.08Mb PDF View/Open
flíčková_2014_vp.doc 73.75Kb Microsoft Word View/Open
flíčková_2014_op.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account