Cyklodextriny a jejich aplikace v potravinářství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Cyklodextriny a jejich aplikace v potravinářství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rouchal, Michal
dc.contributor.author Surmová, Heda
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:13Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:13Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28149
dc.description.abstract Náplní bakalářské práce je stručně charakterizovat cyklodextriny, popsat jejich strukturu, fyzikálně-chemické vlastnosti, dále pak pojednat o modifikovaných cyklodextrinech a o využití jak nativních tak modifikovaných cyklodextrinů v různých odvětvích. Významnou část této práce nepředstavuje kapitola zabývající se popisem možných aplikací cyklodextrinů v potravinářském průmyslu, kde se využívají k mnoha účelům, zejména jako přídatné látky pro stabilizaci chutě, vůně, vitamínů a esenciálních olejů, které chrání před nežádoucími změnami. Dále potlačují nepříznivou chuť, vůni a chrání lipofilní komponenty obsažené v potravinářských výrobcích, které jsou citlivé na kyslík a mohou tedy světlem nebo teplem degradovat. V další části práce je pojednáno o možnostech využití cyklodextrinů v jiných odvětvích, jako například v supramolekulární chemii, farmaceutickém průmyslu, organické syntéze či chemii polymerů.
dc.format 43 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cyklodextrin cs
dc.subject modifikovaný cyklodextrin cs
dc.subject supramolekulární chemie cs
dc.subject komplex hostitel-host cs
dc.subject cyclodextrin en
dc.subject modified cyclodextrin en
dc.subject supramolecular chemistry en
dc.subject host-guest chemistry en
dc.title Cyklodextriny a jejich aplikace v potravinářství
dc.title.alternative Cyclodextrins and Their Applications in Food Industry
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kimmel, Roman
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This work is focused on the brief characterization of cyclodextrins, description of their structure and physico-chemical properties. Further, the preparation of modified cyclodextrins and the application of both native and modified cyclodextrins in many industry areas, is described. Significant part of this work represents chapter describing the application of the cyclodextrins in the food industry. These macrocycles can be used in food industry as additives to stabilize the flavor, aroma, vitamins and essential oils. Moreover, cyclodextrins suppress unfavorable taste and aroma and protect lipophilic components contained in food products which are sensitive to oxygen and can degrade by light and heat. Subsequently, the utilization of cyclodextrins in other branches, such as supramolecular chemistry, pharmaceutical industry, organic and polymer chemistry, is also described.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33629
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
surmová_2014_dp.pdf 1.795Mb PDF View/Open
surmová_2014_vp.doc 101.5Kb Microsoft Word View/Open
surmová_2014_op.doc 104Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account