Projekt zvýšení znalosti značky Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. v regionu Slovácko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení znalosti značky Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. v regionu Slovácko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Durďáková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:15Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:15Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28154
dc.description.abstract Značka je velmi důležitým marketingovým nástrojem, na jejímž základě jsou identifikovány a rozlišovány produkty či služby od konkurence. Tato diplomová práce se zabývá zvýšením znalosti značky Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. v regionu Slovácko. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny poznatky z oblasti brandingu, kde je popisována charakteristika značky, její prvky a jednotlivé kroky k budování silné značky a dále pak z oblasti marketingového mixu a marketingové komunikace. Praktická část se zaměřuje na analýzy současného stavu znalosti značky Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., které jsou prováděny pomocí marketingového průzkumu, konkrétně pak dotazníkového šetření. Z výsledků tohoto průzkumu pak vychází závěrečná část této práce, která je věnována projektu zaměřenému na zvýšení znalosti značky.
dc.format 126
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject značka cs
dc.subject znalost značky cs
dc.subject prvky značky cs
dc.subject budování a řízení značky cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject vinařství cs
dc.subject brand en
dc.subject brand awareness en
dc.subject brand elements en
dc.subject brand building and brand management en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject viniculture en
dc.title Projekt zvýšení znalosti značky Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. v regionu Slovácko
dc.title.alternative The Project to Increase Awareness of the Brand Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. in Slovácko Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Adamec, Jarmil
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated A brand is a very important marketing tool whereby products and services are identified and distinguished from the competition. This thesis is concerned with an increasing brand awareness Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. in the Slovácko region. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines knowledge of branding. There is a described characteristic of the brand, its elements and individual steps towards building the strong brand and then the elements of the marketing mix and marketing communication. The practical part focuses on the analysis of the current state of knowledge of the brand Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., which is performed by the marketing research specifically the survey. The final section of this thesis is based on the results of the survey and it is aimed at increasing brand awareness.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33637
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
durďáková_2014_dp.pdf 4.877Mb PDF View/Open
durďáková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
durďáková_2014_op.pdf 1.883Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account