Projekt marketingové komunikace produktu CZ P-09 Guardian Angel společnosti Česká zbrojovka, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace produktu CZ P-09 Guardian Angel společnosti Česká zbrojovka, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Gášek, Dušan
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:16Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:16Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28156
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na propagaci nového produktu (pistole) společnosti Česká zbrojovka, a. s., největší zbrojovky v České republice, producenta zbraní pro ozbrojené složky, lov i sportovní střelce. V první části práce jsou uvedeny teoretické základy užitých termínů, analýz a oblastí průmyslu a trhu. Pro úspěšné navržení komunikačního plánu, v praktické části, jsou provedeny analýzy "prostředí" pistole i dosavadní marketingové komunikace. Cílem práce je přiblížit veřejnosti tento nový produkt a vyzvednout jeho kvality a přednosti. Celý projekt je podroben rizikové, nákladové a časové analýze ke zjištění možnosti realizace navrženého projektu.
dc.format 98 s. (134 920 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýzy cs
dc.subject Česká zbrojovka cs
dc.subject a. s. cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject pistol cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject zbrojní průmysl cs
dc.subject Analyses en
dc.subject arm industry en
dc.subject Česká zbrojovka en
dc.subject a. s. en
dc.subject communication plan en
dc.subject marketing communication en
dc.subject pistol en
dc.title Projekt marketingové komunikace produktu CZ P-09 Guardian Angel společnosti Česká zbrojovka, a.s.
dc.title.alternative Project of Marketing Communication of Product CZ P-09 Guardian Angel of the Company Česká zbrojovka, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Velísek, Richard
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on promoting a new product (a pistol) of the company Česká Zbrojovka, a. s., the biggest arms factory in the Czech Republic, a producer of weapons for armed forces, hunting and sport shooters. The first part outlines the theoretical basics of used terms, analyses and the fields of industry and markets. For successful propose of the communication plan, in the practical part, analyses of "the environment" of the pistol and existing marketing communication, are made. The goal is to present this new product to the public and highlight its qualities and advantages. The project is undergone the risk, cost and time analyses to determine the posibility of implementation of the proposed project.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33639
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
gášek_2014_dp.pdf 2.126Mb PDF View/Open
gášek_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
gášek_2014_op.pdf 667.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account