Plán marketingové komunikace Rožnovských pivních lázní na rok 2014

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Plán marketingové komunikace Rožnovských pivních lázní na rok 2014

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Halamíčková, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:16Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:16Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28157
dc.description.abstract Tato diplomová práce obsahuje marketingový plán pro Rožnovské pivní lázně, který vyplývá z provedené situační analýzy. Práce je rozdělena do dvou částí. Nejdříve je provede-na literární rešerše vztahující se k marketingové komunikaci. Obsahuje popis tvorby efektivní komunikace, implementace marketingové komunikace ve službách a marketingového plánu. Ve druhé části je obsažena situační analýza firmy prostřednictvím Porterovy pěti-faktorové analýzy, PEST, SWOT, IFE, EFE a QSPM analýzy. Následuje projektová část zabývající se marketingovým mixem firmy, tvorbou marketingového plánu vyplývajícího z předchozích analýz a dále jeho zhodnocení z hlediska implementace do praxe za použití nákladové, časové a rizikové analýzy.
dc.format 90 s. (102 424 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový plán cs
dc.subject marketingová komunikace ve službách cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject QSPM analýza cs
dc.subject Marketing plan en
dc.subject marketing communication in services en
dc.subject situational analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject IFE and EFE analysis en
dc.subject QSPM analysis en
dc.title Plán marketingové komunikace Rožnovských pivních lázní na rok 2014
dc.title.alternative Plan of Marketing Communication of Rožnovské Pivní Lázně for 2014
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis contains the marketing plan for Rožnov Beer Spa. This thesis is divided into 3 parts. At the beginning there is literary research apply to marketing communication and contains efficient communication, marketing communication in services and marketing plan. In the second part there are situational analysis like Porter, PEST, SWOT, IFE, EFE and QSPM. The third part contains marketing mix of this company, marketing plan for the year 2014 and their evaluation respect to put this into practice. At the end there are cost, time and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33640
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
halamíčková_2014_dp.pdf 3.273Mb PDF View/Open
halamíčková_2014_vp.doc 50.20Kb Microsoft Word View/Open
halamíčková_2014_op.pdf 535.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account