Projekt zlepšení marketingové komunikace společnosti ContiTrade Services s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení marketingové komunikace společnosti ContiTrade Services s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Ludvíková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:17Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:17Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28161
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce je zlepšení současné marketingové komunikace ve spo-lečnosti ContiTrade Services s.r.o. Diplomová práce je rozdělena na tři části. První teore-tická část se zabývá marketingem, marketingovým mixem, marketingem služeb na B2C trzích dále také komunikačním procesem a komunikačním mixem. Závěr teoretické části je věnován marketingové situační analýze. Druhá část se zabývá představením společnosti, zhodnocení současné marketingové komunikace, benchmarkingem, PESTEL analýzou a SWOT analýzou. Závěrečná projektová část se zabývá samotným návrhem zlepšení mar-ketingové komunikace ve společnosti. Projekt byl podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
dc.format 99 s. (96 363)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject : Marketingový mix cs
dc.subject Komunikační mix cs
dc.subject B2C cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PESTEL analýza cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject projekt marketingové komunikace cs
dc.subject Marketing mix en
dc.subject communications mix en
dc.subject B2C en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PESTEL analysis en
dc.subject benchmarking en
dc.subject project marketing communications en
dc.title Projekt zlepšení marketingové komunikace společnosti ContiTrade Services s.r.o.
dc.title.alternative Project to Improve Marketing Communication of Company ContiTrade Services s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lochmanová, Lucie
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis is to improve current marketing communication in Con-tiTrade Services s.r.o. The thesis is divided into three parts. The first, theoretical part deals with marketing, marketing mix, marketing services in B2C markets, as well as the commu-nication process and communication mix. The end of the theoretical part is focused on marketing situational analysis. The second part deals with company performance, as-sessment of current marketing communication, benchmarking, SWOT analysis and PESTEL analysis. The third and final part of the project deals with a design improvement of marketing communication in society. The project was subjected to cost, time and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33647
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
ludvíková_2014_dp.pdf 2.857Mb PDF View/Open
ludvíková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
ludvíková_2014_op.pdf 1.061Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account