Projekt zvýšení turistické atraktivity mikroregionu Střední Haná

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení turistické atraktivity mikroregionu Střední Haná

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Skoupilová, Yveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:21Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:21Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28172
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vypracovat projekt na vybudování kempu na Tovačovských jezerech, jako možnost zvýšení atraktivity a podpory rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Střední Haná. Teoretická část má za úkol objasnit základní pojmy problematiky rozvoje regionů a cestovního ruchu s ohledem na specifika marketingu tohoto odvětví. Analytická část se zaměřuje na představení a charakteristiku mikroregionu Střední Haná, který je následně podroben socioekonomické analýze. Analytické údaje jsou doplněny o informace získané z dotazníkového šetření. Takto získané informace jsou roztříděny pomocí SWOT analýzy. Tato analýza slouží jako podklad pro vypracování projektu vybudování kempu na Tovačovských jezerech, který je v závěru podroben nákladové a rizikové analýze.
dc.format 106 s. a 11 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject region cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject region en
dc.subject regional policy en
dc.subject development en
dc.subject tourism en
dc.subject microregion en
dc.subject project en
dc.title Projekt zvýšení turistické atraktivity mikroregionu Střední Haná
dc.title.alternative The Project to Increase the Tourism Attractivity of Microregion Střední Haná
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Schneider, Jaromír
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to develop a project to build a camp on Tovačov´s lakes, such as possibility of increasing the attractivity and development of tourism in the microregion of Central Hana. The theoretical part is to explain the basic concepts of the issue of development of regions and tourism with regards to the specifics of the marketing in this industry. The analytic part focuses on the performance and characteristics of the microregion Central Hana, which is then subjected to the social-economic analysis. The analytical data are supplemented by information obtained from the survey. This data was selected by SWOT analysis. This analysis serves as a basis for develop a project to build a camp on Tovačov´s lakes, which is at the end subjected to cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33661
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
skoupilová_2014_dp.pdf 10.00Mb PDF View/Open
skoupilová_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
skoupilová_2014_op.pdf 586.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account