Projekt zlepšení systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SPUR, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SPUR, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blahuš, Radek
dc.contributor.author Slouka, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:21Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:21Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28173
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje systému vzdělávání zaměstnanců. V teoretické části je defino-váno vzdělávání, popsány vlivy na vzdělávání, trendy, funkce, oblasti vzdělávání a jednot-livé fáze cyklu vzdělávání. V praktické části je provedena analýza vzdělávání v podniku a na základě toho je navrhnuta identifikace potřeby vzdělávání, plánování a vyhodnocení vzdělávání a možnosti využití projektů na podporu vzdělávání od EU a pracovního úřadu ČR. Celý projekt byl analyzován z hlediska času, rizika a nákladů.
dc.format 103
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject plánování a vy-hodnocování vzdělávání cs
dc.subject employee en
dc.subject methods of education en
dc.subject identification en
dc.subject planning and evluation of education en
dc.title Projekt zlepšení systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SPUR, a.s.
dc.title.alternative Project to Improve the Employees Education System in the company SPUR, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the training of employees. In the theoretical part is defined edu-cation, the implications for education, trends, function, area of education and individual phases of the cycle of education. In the practical part is an analysis of corporate education and on the basis that it is designed identification of education needs, planning and eva-luation of education, educational projects and possibilities of education support from EU and Labour Office of the Czech Republic. The project was analyzed in terms of time, cost and risk.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33662
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
slouka_2014_dp.pdf 2.454Mb PDF View/Open
slouka_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
slouka_2014_op.doc 53.96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account