Projekt zlepšení systému motivace zaměstnanců v provozovně Koryčany společnosti L.A.Bernkop 1883, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení systému motivace zaměstnanců v provozovně Koryčany společnosti L.A.Bernkop 1883, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blahuš, Radek
dc.contributor.author Šnajdrová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:22Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:22Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28178
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců. Jejím cílem je zlepšení systému motivace zaměstnanců v provozovně Koryčany společnosti L.A.Bernkop 1883, a. s. Diplomová práce je členěna na dvě části. První část práce popisuje teoretické poznatky získané na základě prostudování odborné literatury a jiných dostupných materiálů, zabývajících se především pracovní motivací. V úvodu druhé části práce se lze seznámit s výše uvedenou společností a její provozovnou. V této části je také na základě dotazníkového šetření analyzována současná úroveň motivace v uvedené provozovně. Výstupem této druhé části práce je vypracovaný projekt, který obsahuje několik návrhů jak zlepšit úroveň motivace pracovníků ve zmíněné provozovně. Tento projekt je následně podroben časové, rizikové a nákladové analýze.
dc.format 112 s. (177 551 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject zdroje motivace cs
dc.subject motivační faktory cs
dc.subject motivační teorie cs
dc.subject intrinsické a extrinsické motivy k práci cs
dc.subject nástroje pracovní motivace cs
dc.subject zaměstnanecké benefity cs
dc.subject motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject sources of motivation en
dc.subject motivation factors en
dc.subject motivation theories en
dc.subject intrinsic and extrinsic work motivation en
dc.subject tools of employee motivation en
dc.subject employee benefits en
dc.title Projekt zlepšení systému motivace zaměstnanců v provozovně Koryčany společnosti L.A.Bernkop 1883, a.s.
dc.title.alternative Project to Improve the Employess Motivation System in Premise Koryčany in the Company L.A.Bernkop 1883, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the issue of employee motivation and it´s aim to improve the system of motivating the employees of the company L.A.Bernkop 1883, a.s. in their operation in Koryčany. The thesis is divided into two parts. The first part introduces the theoretical knowledge gathered from issue specific literature and other materials, devoted to the issue of motivating of employees, that were available. The second part firstly briefly describes the company L.A.Bernkop 1883, a.s. and its operation in Koryčany. The current motivation level in this operation is analyzed with a questionnaire survey. The output of the second part is a project, which contains several suggestions how to improve the level of motivation of the employees in the company's operation in Koryčany. This project is then submitted for a time, risk and cost analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33667
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
šnajdrová_2014_dp.pdf 2.177Mb PDF View/Open
šnajdrová_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
šnajdrová_2014_op.doc 135Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account