Vliv tvaru vrubu na pevnost plastů a kompozitů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv tvaru vrubu na pevnost plastů a kompozitů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rulík, František
dc.contributor.author Čalová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:19:59Z
dc.date.available 2010-07-14T16:19:59Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2817
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o vlivu tvaru vrubu na pevnost plastů a kompozitů. Teoretická část je zaměřena na charakteristické vlastnosti nejčastěji používaných plastů a kompozitů, nejrozšířenější způsoby výroby, základní metody pro jejich zkoušení a tvary možných vrubů. V praktické části je popsána výroba zkušebních vzorků, postup při ohybové zkoušce a vyhodnocení naměřených hodnot. cs
dc.format 48s. cs
dc.format.extent 1904977 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ohyb cs
dc.subject vrub cs
dc.subject pevnost cs
dc.subject bend en
dc.subject notch en
dc.subject strength en
dc.title Vliv tvaru vrubu na pevnost plastů a kompozitů cs
dc.title.alternative The shape of notch influence on strength of the plastic and composite materials en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The Bachelor Thesis deals with a notch influence on strength of the plastic and composite materials. The Theoretical Part is centered on the characteristic features of the most used plastic and composite materials, the most extensive processes of the production, basic methods for testing of materials and it shows some shapes of the possible notches. The Practical Part contains the description of the production of the tested specimens, description of the bend test and the evaluation of the measuring data. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 2914
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
čalová_2007_bp.pdf 1.816Mb PDF View/Open
čalová_2007_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
čalová_2007_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account