Projekt efektivní internetové marketingové komunikace ve společnosti XY se zaměřením na optimalizaci webových stránek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt efektivní internetové marketingové komunikace ve společnosti XY se zaměřením na optimalizaci webových stránek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Veselý, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:23Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:23Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28181
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá internetovou marketingovou komunikací se zaměřením na webovou optimalizaci. Jsou zde rozepsány charakteristiky jednotlivých nástrojů obvykle využívané při plánování marketingových strategií společností a dále se diplomová práce podrobněji věnuje tématice samotné optimalizaci webových stránek z hlediska SEO. U společnosti XY byla provedena analýza využívaných marketingových nástrojů a jejich webové prezentaci. Na základě zjištěných výsledků byl vyhotoven návrh projektu, aplikovány informace získané z teoretické části na marketingové nedostatky a dále byl navrhnut marketingový plán pro budoucím developerský projekt společnosti XY.
dc.format 145 s. (227 773 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject internet cs
dc.subject vyhledávání cs
dc.subject reklama cs
dc.subject SEO cs
dc.subject SEM cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject Web 3.0 cs
dc.subject in-ternetový přímý marketing cs
dc.subject internet en
dc.subject search en
dc.subject advertising en
dc.subject SEO en
dc.subject SEM en
dc.subject web pages en
dc.subject Web 3.0 en
dc.subject internet direct marketing en
dc.title Projekt efektivní internetové marketingové komunikace ve společnosti XY se zaměřením na optimalizaci webových stránek
dc.title.alternative The Project of Effective Online Marketing Communication in Company XY Focusing on Optimizing Web Pages
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čada, Jan
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The thesis deals with internet marketing focusing on web optimization. There are analysed the characteristics of the various tools usually used for planning the marketing strategies of the companies and then the thesis was devoted to the theme in detail in the optimization of websites in terms of SEO. Company XY was analysed for its used marketing tools and web presentation. The project was suggested based on the results of the analysis part and there were applied the information obtained from the theoretical part for the marketing weak-nesses and there was designed marketing plan for future development projects of company XY.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33670
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
veselý_2014_dp.pdf 4.660Mb PDF View/Open
veselý_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
veselý_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account