Vliv koncentrace plniva na vlastnosti PVC/jíl nanokompozitů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv koncentrace plniva na vlastnosti PVC/jíl nanokompozitů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Alena
dc.contributor.author Smetanová, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:14:37Z
dc.date.available 2010-07-13T11:14:37Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/281
dc.description.abstract Úkolem této práce bylo zhodnotit současný vývoj nanokompozitních polymerních materiálů na bázi polyvinylchloridové matrice a vliv přídavku plniva na jejich vlastnosti. Jako nanoplniva byly použity organicky modifikované jíly Cloisite Na+ a Cloisite 30B. Zkušební tělesa byla vyrobena válcováním a lisováním polymerních směsí. Připravené vzorky byly podrobeny jednotlivým zkouškám jako jsou paropropustnost, migrace změkčovadel, zkouška tvdosti a odrazové pružnosti, tahové zkoušky a DMA analýza. Použité metody byly zaměřeny na sledování vlivu množství plniva na mechanické vlastnosti polymeru. Dále byla sledována struktura výsledného materiálu pomocí RTG analýzy a mikroskopie. Z provedených měření se dá vyvodit, že organofilizační činidla ovlivňují jak strukturu polymerních směsí tak i jejich mechanické vlastnosti. cs
dc.format 127 cs
dc.format.extent 26407207 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PVC cs
dc.subject jíl cs
dc.subject Cloisite Na+ cs
dc.subject Cloisite 30B cs
dc.subject paropropustnost cs
dc.subject migrace změkčovadel cs
dc.subject tvrdost cs
dc.subject odrazová pružnost cs
dc.subject tahová zkouška cs
dc.subject DMA analýza cs
dc.subject RTG analýza cs
dc.subject mikroskopie cs
dc.subject PVC en
dc.subject clay en
dc.subject Cloisite Na+ en
dc.subject Cloisite 30B en
dc.subject water vapour transmission en
dc.subject migration of plasticizers en
dc.subject hardness en
dc.subject resilience en
dc.subject tensile en
dc.subject DMA analysis en
dc.subject XRD analysis en
dc.subject microscopy en
dc.title Vliv koncentrace plniva na vlastnosti PVC/jíl nanokompozitů cs
dc.title.alternative The influence of nanofillers (clays) on properties of nanocomposite materials based the polyvinylchloride en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kovářová, Lucie
dc.date.accepted 2006-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis was to determinate the current development of nanocomposite materials based the polyvinylchloride and the influence of fillers on their properties. As nanofillers were used organically modificated clays Cloisite Na+ and Cloisite 30B. The specimens were made of polymer mixtures by rolling and moulding. The determination of water vapour transmission, migration of plasticizers, hardness and resilience, tensile properties and DMA analysis of these samples were tested. The used methods were aimed on determination of influence of fillers on mechanical properties. Further the structure of the materials were studied by XRD analysis and microscopy. Based on study, it can be concluded that the organophilizating agents influence not only the structure of the polymer mixture but also their mechanical properties. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2829
dc.date.assigned 2005-11-24
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
smetanová_2006_dp.pdf 25.18Mb PDF View/Open
smetanová_2006_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
smetanová_2006_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account