Projekt rozšíření výrobního portfolia firmy ABC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt rozšíření výrobního portfolia firmy ABC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Janušová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:31Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:31Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28201
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového mixu ve společnosti ABC. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou část. Teoretická část charakterizuje marketingový mix a jeho jednotlivé složky, marketingovou strategii a plán marketingové komunikace a její nástroje. V praktické části jsou popsány základní charakteristiky podniku, včetně produktového portfolia a také je provedena PEST analýza, SWOT analýza a Porterova analýza. Informace získané v analytické části sloužily jako základ pro vypracování projektu marketingového mixu. Hlavní cílem projektu je komerčně úspěšný produkt. Projekt je následně podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
dc.format 103
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject strategie cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject sales promotion en
dc.subject competition en
dc.subject strategy en
dc.subject customer en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter´s analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt rozšíření výrobního portfolia firmy ABC
dc.title.alternative The Project of The Production´s Portfolio Expansion in The Company ABC
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with marketing mix of company ABC. The work is divided into two parts, theoretical and analytical part. The theoretical part characterises the marketing mix and its apportionable parts, marketing strategy and the plan of marketing communication and its tools. An practical section describes the basic characteristics of the business including product portfolio and also includes PEST analysis, SWOT analysis and Porter´s analysis. Information acquired from the first and the second part provided important fundamental element for an elaboration of the marketing mix project. The main objectives of the project is commercially viable product. Finally the project is submitted to the cost, time and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33708
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
janušová_2014_dp.pdf 2.601Mb PDF View/Open
janušová_2014_vp.doc 133Kb Microsoft Word View/Open
janušová_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account