Projekt optimalizace nákladů ve firmě XYLAB, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt optimalizace nákladů ve firmě XYLAB, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Kyselá, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:32Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:32Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28205
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je Projekt optimalizace nákladů ve firmě XYLAB, a.s. Teoretická část je souborem teoretických poznatků o metodice řízení nákladů. Budou zde definovány jednotlivé druhy členění nákladů, popsány základní i specifické typy kalkulací, které bývají v podnikové praxi používány a objasněny základní pojmy, související s danou problematikou. V praktické části bude charakterizována firma XYLAB, a.s., popsáno její postavení na trhu a organizační struktura. Bude provedena klasifikace současných nákladů firmy, horizontální analýza nákladů a celkové zhodnocení současného stavu řízení nákladů. Pro přiblížení celkové problematiky řízení zdravotnického zařízení bude popsán způsob financování, provedena analýza výnosů a analýza celkových hospodářských výsledků. Projektová část je metodickým návrhem kalkulačních metod pro zhodnocení hospodaření jednotlivých nákladových středisek. Na základě těchto kalkulací jsou navrhnuta projektová opatření, vedoucí k optimalizaci nákladů firmy.
dc.format 78 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manažerské účetnictví cs
dc.subject náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject řízení zdravotnického zařízení cs
dc.subject nepřímé náklady cs
dc.subject nákladová alokace cs
dc.subject nákladový objekt cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject managerial accounting en
dc.subject costs en
dc.subject calculation en
dc.subject management of medical company en
dc.subject indirect costs en
dc.subject cost allocation en
dc.subject cost object en
dc.subject costs analysis en
dc.title Projekt optimalizace nákladů ve firmě XYLAB, a.s.
dc.title.alternative The Project Cost Optimization in the Company XYLAB, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozubíková, Ludmila
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is The project of optimization of costs in XYLAB, a.s. The theoretical part is a summary of findings in methodology of costs management. It defines particular types of costs division. It also describes both basic and specific types of calculations which find their use in business practice. Basic terms connected to this field are also explained. The practical part of this thesis characterizes the company XYLAB, a.s., it depicts its position in market and its organizational structure. Current costs are classified, horizontal analysis of costs and analysis of current state of costs management is carried out. The financing method is described and both revenue and net income are analysed in order to shed light on the issue of management of medical company.The project part shows utilization of calculation methods which can be used to evaluate economic activities of particular cost centers. A project alteration which leads to optimization of costs is proposed based on the outcome of before mentioned calculations.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33713
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kyselá_2014_dp.pdf 1.696Mb PDF View/Open
kyselá_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
kyselá_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account