Projekt efektivního internetového marketingu pro společnost COOL & FUNNY WORLD, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt efektivního internetového marketingu pro společnost COOL & FUNNY WORLD, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Ponížil, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:34Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:34Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28210
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vypracovat projekt efektivního internetového marketingu pro společnost COOL & FUNNY WORLD, s.r.o. Teoretická část je zpracována na základě dostupné literatury a jsou zde zpracovány poznatky týkající se marketingové komunikace na internetu. V praktické části je charakterizována společnost COOL & FUNNY WORLD, s.r.o. a je provedena analýza současného stavu marketingové komunikace se zaměřením na internetový marketing. Porterova analýza pěti konkurenčních sil a SWOT analýza. Závě-rečná část diplomové práce je věnována vypracování projektu zlepšení internetového mar-ketingu ve společnosti, který je podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
dc.format 94 s. (111 972 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject internet cs
dc.subject internet marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama na internetu cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject internet en
dc.subject internet marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertising on the internet en
dc.subject web pages en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter´s model of five competitive forces en
dc.title Projekt efektivního internetového marketingu pro společnost COOL & FUNNY WORLD, s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Effective Internet Marketing for the Company COOL & FUNNY WORLD, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vašíček, Jaroslav
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is to create the project of effective internet marketing for the compa-ny COOL & FUNNY WORLD, s.r.o. The theoretical part is designed on the basis of avai-lable sources and describes the terms relating to the area of internet marketing communi-cation. The analytical part includes a basic description of the COOL & FUNNY WORLD, s.r.o., marketing communications analysis with a focus on internet marketing, Porter´s five forces analysis and SWOT analysis. The final part of thesis is devoted to the development of the project of improving internet marketing in the company and is subject to costs, time and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33719
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
ponížil_2014_dp.pdf 2.769Mb PDF View/Open
ponížil_2014_vp.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open
ponížil_2014_op.pdf 632.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account