Projekt marketingového plánu firmy za účelem jejího dalšího rozvoje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy za účelem jejího dalšího rozvoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Semela, Patrik
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:35Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:35Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28212
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro firmu MARLIN, s. r. o. zaměřeného na její další rozvoj. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, která se dále dělí na analytickou a projektovou. V úvodní teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky o marketingovém plánování z dostupných literárních zdrojů, které se touto problematikou zabývají. V analytické části je zpracována charakteristika společnosti, situační analýza a proveden průzkum mezi současnými klienty s výstupem SWOT analýzy. V projektové části jsou nejdříve stanoveny marketingové cíle, na základě kterých je následně proveden výběr CRM systému, možnosti rozšíření služeb společnosti, hodnocení lidských zdrojů a možnosti rozšíření marketingové komunikace.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový plán cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject analýza vzdělávacích potřeb cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject časová analýza cs
dc.subject Marketing plan en
dc.subject marketing communication en
dc.subject education analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject cost analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.subject time analysis en
dc.title Projekt marketingového plánu firmy za účelem jejího dalšího rozvoje
dc.title.alternative Project of Marketing Plan of Company with the View to her Next Expansion
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bellovič, Martin
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is to create a marketing plan for the company MARLIN, s. r. o. focused on its further development. The thesis has been divided into a theoretical and a practical part, which has been further split into an analytical and a project part. The initial theoretical part deals with the theoretical knowledge of marketing planning using the available literary sources dedicated to this issue. The analytical part deals with the company's characteristics, situational analysis and a conducted survey among current clients with output of the SWOT analysis. In the project part are first-ly set the marketing objectives upon which are subsequently conducted the selection of the CRM system, the options of expanding the company's services, assessment of the hu-man resources and the options of expanding the marketing communication.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33723
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
semela_2014_dp.pdf 2.258Mb PDF View/Open
semela_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
semela_2014_op.pdf 569.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account