Projekt rozvoje vodní turistiky ve městě Otrokovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt rozvoje vodní turistiky ve městě Otrokovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Vráželová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:37Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:37Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28218
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na rozvoj vodní turistiky v Otrokovicích. V teoretické části je zpracována literární rešerše týkající se termínů cestovního ruchu, vodní turistiky a rozšířeného marketingového mixu. Dále je uvedena historie Baťova kanálu a teorie marketingových analýz. V praktické části je charakterizován mikroregion Otrokovicko a město Otrokovice. Je provedena analýza současného stavu vodní turistiky na Baťově kanále, PESTLE analýza mikroregionu Otrokovicko se zaměřením na město Otrokovice a SWOT analýza oblasti Baťova kanálu. Na tyto rozbory navazuje projektová část, ve které jsou uvedené návrhy podrobeny časové, nákladové a rizikové analýze. Projekt bude předložen zastupitelstvu města Otrokovice a je navrženo, aby se hradil z operačních programů Evropské unie pro období 2014-2020.
dc.format 70 s. (92 670 znaků vč. mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject vodní turistika cs
dc.subject Baťův kanál cs
dc.subject Otrokovice cs
dc.subject přístaviště cs
dc.subject Tourism en
dc.subject water tourism en
dc.subject Bata canal en
dc.subject Otrokovice en
dc.subject wharf en
dc.title Projekt rozvoje vodní turistiky ve městě Otrokovice
dc.title.alternative Project to Develop Water Tourism in the Town of Otrokovice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Trnka, Vlastislav
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focuses on a development of the water tourism in Otrokovice. The theoretical aspect introduces literary research regarding tourism, water tourism and expanded marketing mix. Further, the history of Bata canal is indicated, as well as the theory of marketing analysis. In the practical part the microregion Otrokovicko and Otrokovice is characterized. The analysis of a current situation of water tourism in Bata canal is implemented along with a PESTEL analysis of microregion Otrokovicko with orientation to the Otrokovice town and SWOT analysis of Bata canal area. The following project part offers suggestions which are subjected to the time, cost and risk analysis. The project will be submitted to the council of Otrokovice town and it was also proposed to finance the project from the operating programs of the European Union for the period 2014-2020.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33736
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vráželová_2014_dp.pdf 2.071Mb PDF View/Open
vráželová_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
vráželová_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account