Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Proceram a.s. zavedením nové značky na český trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Proceram a.s. zavedením nové značky na český trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Záhorovská, Renata
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:37Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:37Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28219
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zpracování projektu zavedení nové značky na český trh za účelem zvýšení konkurenceschopnosti firmy Proceram a.s. V první části práce je zpracována literární rešerše, na základě které jsou vymezeny pojmy související s konkurencí, konkurenceschopností a zavedením značky na nový trh. Ucelený celek tvoří příprava marketingové komunikace a teoretická východiska pro zpracování analytické části práce. Následuje analýza postavení společnosti na trhu za využití Porterova modelu pěti konkurenčních sil, analýzy konkurence, SWOT analýzy a GE matice. Na základě výstupů z těchto analýz je v poslední části práce zpracován projekt zavedení značky na český trh, který je podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
dc.format 115 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject značka cs
dc.subject zavedení značky cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject GE matice cs
dc.subject Competition en
dc.subject Competitiveness en
dc.subject Brand en
dc.subject Brand Launching en
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Porter's Five Forces Model en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject GE Matrix en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Proceram a.s. zavedením nové značky na český trh
dc.title.alternative The Project of Increasing Competitiveness of the Company Proceram a.s. by Launching the New Brand to the Czech Market
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is the project of launching a new brand to the Czech market leading to increase of the competitiveness of the company Proceram a.s. The first part contains the literary research which defines the terms related to competition, competitiveness and brand launching to the new market. The marketing communication and theoretical basis for processing the analytical part of the thesis constitutes the comprehensive unit. The following is an analysis of the company´s position on the market using the Porter's Five Forces Model, the competition analysis, SWOT analysis and GE matrix. Based on outcomes from theses analyses the project of launching the new brand to the Czech market is processed in the last part of the thesis. The project is subjected to cost, time and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33737
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
záhorovská_2014_dp.pdf 3.404Mb PDF View/Open
záhorovská_2014_vp.doc 49.90Kb Microsoft Word View/Open
záhorovská_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account