Sacharolytické enzymové aktivity xanthan degradující bakterie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sacharolytické enzymové aktivity xanthan degradující bakterie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koutný, Marek
dc.contributor.author Křemenová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:44Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:44Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28239
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnovala studiu rozkladu bakteriálního exopolysacharidu xa-nthanu, také trisacharidu rafinózy a tetrasacharidu stachyózy bakterií Paenibacillus sp. XD. Výsledky získané měřením nárůstu biomasy a enzymové aktivity prokázaly schopnost degradace těchto sacharidů a také existenci extracelulárních enzymů při rozkladu xanthanu a rafinózy. Bylo zjištěno, že optimální doba růstu kultury XD v xanthanovém a rafinózo-vém viskózním médiu byla 3 dny. Dále byly prováděny testy schopnosti bakterie inhibovat tvorbu biofilmu u vybra-ných biofilmových kultur. Výsledky tohoto experimentu ukázaly, že bakterie Paenibacillus sp. XD má největší vliv na inhibici tvorby biofilmu kulturou Pseudomonas aeruginosa CCM 3955.
dc.format 70 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject xanthan cs
dc.subject rafinóza cs
dc.subject degradace cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject enzym cs
dc.subject polysacharid cs
dc.subject xanthan gum en
dc.subject raffinose en
dc.subject degradation en
dc.subject bacteria en
dc.subject enzyme en
dc.subject polysaccharide en
dc.title Sacharolytické enzymové aktivity xanthan degradující bakterie
dc.title.alternative Saccharolytic Enzyme Activities of the Xanthan Degrading Bacterium
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Doležalová, Magda
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis dealt with the study of bacterial degradation of the exopolysaccha-ride xanthan gum, also trisaccharide raffinose and the tetrasaccharide stachyose by bacteria Paenibacillus sp. XD. Results obtained by measuring the increase of biomass and enzyme activities demonstrated the ability of degradation of these carbohydrates as well as the ex-istence of extracellular enzymes during decomposition of xanthan gum and raffinose. It was found that the optimal time of growth of culture XD in xanthan and raffinose viscous medium was 3 days. Further tests were conducted ability of bacteria to inhibit biofilm formation of se-lected biofilm forming cultures. The results showed that the greatest effect on the inhibi-tion of biofilm has Paenibacillus sp. XD on the biofilm of Pseudomonas aeruginosa CCM 3955 culture.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33771
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
křemenová_2014_dp.pdf 2.145Mb PDF View/Open
křemenová_2014_vp.doc 94Kb Microsoft Word View/Open
křemenová_2014_op.pdf 71.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account